Gullhella

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Kjekstadmarka

Moh:

106
Stasjon på Spikkestadbanen i Asker kommune. Løypene krysser tvers over perrongen, pass på bommen nederst i lysløypa.
Turkart

Foto: Skiforeningen, 10.02.2006

Samarbeidspartnere