Skjøttelvik

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Hurummarka

Moh:

25
Område sørvest på Hurumlandet i Asker kommune. Rett sør for gården Skjøttelvik er det en liten badeplass, men det er ingen parkeringsmuiligheter der (bomvei). Det går kyststi til Skjøttelvik.