Østnestangen

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Hurummarka

Moh:

4
Østnestangen er det sydligste alment tilgjengelige punkt på Hurumlandet. Haraldstangen lenger vest når riktig nok litt lenger syd, men den er privat område og derfor ikke alment tilgjengelig. Nær spissen på odden står Østnestangen fyrlykt, som ble etablert av Fyrvæsenet i 1899. Modernisert til elektrisk drift i 1980, men linsen har stått der siden fyrlykta ble bygd.

Hele odden og en god del av området innenfor ligger i Sandbukten og Østnestangen naturreservat. Her er det registrert gravrøyser. I buktene er det fine badestrender, og fra fyrlykta er det vid utsikt.

Terrenget minner om sørlandsterreng, med mange parallelle rygger med rundet topp og bratte sider. Kyststien fra øst langs havet krysser ryggen som danner Østnestangen. Særlig østsiden er bratt. Her kreves stedvis bruk av både armer og bein, og et sted er det for sikkerhetens skyld hengt ut tau. Best egnet i tørt vær. Avstikkeren til Østnestangen langs vestsiden av ryggen er lettgått. Stiene i området er ikke overbevisende godt merket, og kan i enkelte partier være vanskelig å følge.

Samarbeidspartnere