I skogene øst for Hurdalssjøen

Siridalsvegen og Hurdalssjøen

Foto: Thore Knudsen, 19.06.2012

Turinformasjon

Lengde:

25,3 km

Område:

Hurdal - Feiring

Gradering:

Medium

Beskrivelse

Turen går dels på offentlig veg, dels på skogsbilveg. Du starter i Hurdal sentrum, fortsetter til Hurdals grense mot Eidsvoll i sør, der du vender nordover igjen - tilbake mot utgangspunktet. Hvis du kommer med bil fra sør, kan du like godt starte turen fra Langton. Kjør av på Byfellavegen som tar av til høyre like etter grensa til Hurdal. Her er det en parkeringsplass 100 meter etter avkjøringa.

Hurdal torg er området rundt rundkjøringa der veiene fra Gardermoen, Eidsvoll Verk, Minnesund og nordre del av Hurdal møtes. Her finner du bl.a. Hurdal rådhus.

Turen starter på vegen som går over til Minnesund. Du får her et par kilometer med jevn stigning. På veg oppover har du fin utsikt ned mot Hurdalssjøen, ned på et nytt boligfelt som er i ferd med å bli bygd ut og ned på Hurdal skole og kultursentrum.

Etter de to kilometerne kommer du til et kryss med to skogsbilveger: Siridalsvegen nordover og Kinnavegen sørover. Du skal ta til høyre, altså ned Kinnavegen. Nå er det 1,5 kilometer utforkjøring, før vegen igjen stiger. Så en liten bakke nedover igjen, der du i bunnen har et vegkryss. Kinnavegen svinger til høyre her, og det bør også du gjøre.

Du har nå et forholdsvis flatt parti av vegen foran deg. Det er mye skog langs vegen, men et par steder er det snauhogster slik at du kan se ned på Hurdalssjøen. Etter en stigning har du sjøen Kinna på høyre hånd. Like etter munner Kinnavegen ut i Byfellavegen. I krysset ser du Svartputten rett foran deg. Ta til høyre i krysset.

Vel én kilometer fra krysset kommer du til en bom, og du har en større parkeringsplass til høyre for deg. Dette er et viktig innfallsport vinterstid. Parkeringsplassen er ei gammel flystripe som skogeieren Mathiesen Eidsvold Værk anla på 60-tallet til bruk av småfly som gjødslet skogen.

Herfra går det lett nedover mot Hurdalssjøen. Der du så vidt kan skimte Rakkertjern til høyre, svinger vegen så vidt innom Eidsvoll kommune. Når du er nede ved asfaltvegen, skal du til høyre. Dette er hovedvegen fra Hurdal og sørover mot Romerike og Oslo, så den er en del trafikkert. Rett etter du har startet på asfaltvegen, er det skiltet til Langton badeplass.

Snart har du nye motbakker foran deg. På toppen, Østerudhøgda, er det rasteplass med fin utsikt over Hurdalssjøen. Resten av turen mot Hurdal torg går lett. Et par kilometer før du når Torget, har du avkjøring til badeplassen Åsand, og et par hundre meter før Torget passerer du det nye Hurdal skole og kultursenter. Dette er en 1-10-skole som åpnet like før jul i 2013.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Hurdal torg - Siridalsvegen Hurdal Siridalsvegen 2,1 km
Kinna - Siridalsvegen Siridalsvegen Kinna 6,7 km
Langton - Kinna Kinna Langton 4,1 km
Hurdal torg - Langton Langton Hurdal 12,4 km

Hurdal torg - Siridalsvegen

Fra

Hurdal

Til

Siridalsvegen

Lengde

2,1 km

Gå til rute

Kinna - Siridalsvegen

Fra

Siridalsvegen

Til

Kinna

Lengde

6,7 km

Gå til rute

Langton - Kinna

Fra

Kinna

Til

Langton

Lengde

4,1 km

Gå til rute

Hurdal torg - Langton

Fra

Langton

Til

Hurdal

Lengde

12,4 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere