Slippsted Lomtjennshøgda

Type:

Krigsminne

Område:

Hurdal - Feiring

Moh:

539

Slippsteder for allierte fly med forsyninger til de norske hjemmestyrkene under krigen 1940-45. Det ble gjort slipp både ved Handkleputten og Sjuputtmyra. En snau kilometer sør for høyeste punkt på vegen fra Skrukkelia til Øyangen er en stein i veikanten (østre side) brukt for å minnes at Milorg under krigen mottok slipp her på Lomtjennshøgda.

Minnestein Lomtjennshøgda

Foto: Thore Knudsen, 17.09.2013

Samarbeidspartnere