Langton

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Hurdal - Feiring

Moh:

205

Langton er to gardsbruk lengst sør i Hurdal, liggende mellom Hurdalssjøen og Østsidevegen (vegen mellom Eidsvoll Verk og Hurdal). Etter å ha passert bebyggelsen på veg mot Eidsvoll, er det skiltet veg ned til Langtonsand, en populær badeplass. Her ved badeplassen renner Skillebekken, grensebekken mellom Hurdal og Eidsvoll, ut i Hurdalssjøen.

Rett etter avkjøringa til Langtonsand er det et vegkryss der Byfellavegen tar av. Byfellavegen er en skogsbilveg der det andre endepunktet er ved Tisjøen på Minnesåen. Denne vegen er, mot avgift, åpen både sommer og vinter for motorisert ferdsel opp til den såkalte Flystripa.

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Hurdal torg - Langton 12,4 km Offentlig vei Hurdal - Feiring
Eidsvoll verk - Langton 5,8 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Langton - Kinna 4,1 km Skogsbilvei/turvei Hurdal - Feiring

Hurdal torg - Langton

Lengde 12,4 km Område Hurdal - Feiring Type Offentlig vei Gå til turen

Eidsvoll verk - Langton

Lengde 5,8 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Langton - Kinna

Lengde 4,1 km Område Hurdal - Feiring Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Hurdalssjøen 175 Vann, tjern Hurdal - Feiring

Hurdalssjøen

Moh

175 m

Type

Vann, tjern

Område

Hurdal - Feiring

Gå til sted

Samarbeidspartnere