Bukkemyra

Type:

Krigsminne

Område:

Hurdal - Feiring

Moh:

635

Bukkemyra ligger i Hurdal kommune rett vest for Malsjøen. Vinteren 1945 var Milorg-karer fra Hadeland stasjonert i to hytter i dette området. På Bukkemyra mottok Milorg-område 14.23 Hadeland slipp fra England – 20.02.45 (16 fallskermer) og 22.04.45 (17 fallskjermer). Særmelding fra BBC: "Bort var alt i hop".

Det finnes fortsatt rester etter denne trafikken, konteinere i myra og to små lagerskur som ble bygd opp nær myra. Slippstedet ligger vest på Bukkemyra og minneplaten står ved Osttjennvegen i østkanten av myra

Minneplate flyslipp Bukkemyra

Foto: Thore Knudsen, 24.09.2013

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Brennelvhytta 551 Generelt stedsnavn Hurdal - Feiring

Brennelvhytta

Moh

551 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hurdal - Feiring

Gå til sted

Samarbeidspartnere