Rossumsætra

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

620
Rossumsætra var ei sætergrend for Raassumgårdene i Røykenvik, Brandbu, og bestod av 3-4 sætre. Sætergrenda ligger i Brandbu allmenning, to kilometer nord for Åstjern.

Alle hus er tatt ned, men tuftene står igjen. En stor kjørebrufot vitner om at her har det vært stor aktivitet.

Sætervollene ble sammenslått til en stor voll i 1930. Denne vollen er fortsatt inngjerdet og brukes som beite.

Det var sætring her fram til 1950.
En familie bodde fast på Rossumsætra under krigen.

God utsikt fra vollen mot Rossumsætermyrene og Høgkorset.
Rossumsætra

Foto: Else Randi Kvåle , 03.04.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Fellessætra 590 Nedlagt plass, seter, koie Hadelandsåsene
Åstjern 575 Stue, hytte (andre) Hadelandsåsene

Fellessætra

Moh

590 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Åstjern

Moh

575 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted