Hengedytjernet

Type:

Vann, tjern

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

644
Tjern omkranset av myrer.
Her har vært vannkilde for Brandbu vannværk, demningen står fortsatt.

Isen på tjernet har vært brukt til trening for Hadelands gode skøyteløpere for en del år siden. Her la isen seg tidlig, derfor kom de fort i gang med trening om høsten.

I dag blir navnet Hengedy brukt, men eldre folk brukte Hengely.
Ordet dy = blaut myr. Ordet ly = ly for vær og vind.
Ned mot Hengedytjernet

Foto: Erik Unneberg, 01.07.2008