Elkensætra

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

650
Sæter for garden Elken i Tingelstad. Sæterdrifta er slutt og vollen delvis igjenvokst. Stort fint sæterhus står fortsatt, men fjøset er falt ned. Ei hytte nede på vollen er fortsatt i bruk.

500 meter vest for sæterhuset kan vi finne ei "sølvgruve" vestvendt på åskammen. Det ble aldri funnet sølv der men han som begynte å grave hadde et "syn" om å finne sølv.
Løyper klargjøres i Høgkorsrunden

Foto: Rune Resset, 29.12.2009