Dølerud

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

590
Gammel nedlagt sæter under Nest Egge gård i Brandbu.
Fjøset er revet, men sæterhuset står fortsatt.
Sæterdrift på Dølerud til ca. 1960. Vollen er tilplantet med gran.

Adkomst med sykkel på traktorveg eller til fots på gode stier. Skiløype og blåmerket sommerløype går forbi sætra.
Kveldssol over Dølerud

Foto: Else Randi Kvåle , 28.10.1995