Beitingstjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

424
Beitingstjern ligger ca. tre kilometer nord for Hennung.
Hennung Vel har laget en fin badeplass, og Fiskeforeningen har en fiskeplass tilrettelagt for funksjonshemmende.
Ei lita hytte ligger idyllisk til på nordsida, hit går bilvegen. Videre er det sti/trillesti gjennom undergang på jernbanen og ned til skogsbilveg.

Ved utløpet i sørenden av Beitingstjern er det et juv, hvor jernbanen måtte bygge ei stor fylling. Her måtte det til en stor tunnel (kuvert) for elva og tømmertransporten. Kuverten er 37 meter lang, tre meter høg og fire meter brei. Kunstferdig oppmurt av stein. Vakkert arbeide utført i 1900/1901. Med vangene på begge sider er dette byggverket 51 meter langt. Kuverten er så stor at hester med tømmerlass kunne kjøre gjennom om vintern.

For å finne fram til denne severdigheten går du stien fram til jenbaneundergangen og ned til elva.
Hytta ved Beitingstjern
Foto: Else Randi Kvåle , 18.08.2007

Samarbeidspartnere