Storrunden

Solbakken

Foto: Klaus Løkken, 01.02.2009

Turinformasjon

Lengde:

63,2 km

Område:

Gjøvik, Toten og Land

Gradering:

Krevende

Beskrivelse

Den lange runden som her beskrives er på drøye 60 kilometer. Selv om det er en drøy tur, så går løypa i et ganske behagelig terreng.

Skistua (4 km) er åpen hele vinteren både lørdag og søndag. Jordene opp mot Solbakken (turistforeningens hytte ca. 11 km) og videre opp på åsen er krevende, men da har en også lagt bak seg den tyngste delen. Høyden ovenfor Solbakken kalles Høgstdagshøgda. Her bør en stoppe opp og nyte en fantastisk utsikt.

Videre passeres flere småbruk og etter hvert veien over til Snertingdal. Mange reiser hit og går videre innover i et morsomt småkupert terreng. Tre kilometer lenger inne ligger Bjørnhaugen. Her var det dramatikk under krigen. To norske og en tysker døde i skuddvekslinger. Hytte og minnestein står der.

Løypa fortsetter i det samme trivelige åsterrenget, men stiger litt hele tiden. Etter hvert passeres Køltjern og Skybergskampen (708 moh.) Her har bjørka tydelig fjelltrekk.

Løypa går videre i et fallende terreng med myr og furuskog. Etter hvert passeres Vardal idrettsplass og stedet Hornås. Buss går hit, og turen videre eller tilbake blir en fin opplevelse. (26 km). Terrenget faller videre og etter en grei aketur passerer du Stangstua og veien mellom Gjøvik og Valdres. Her er det også parkering og muligheter til å gå inn på Vardalsåsen.

Vesterås med utsikt over Skumsjøen og åsen blir neste stopp. Her er det servering (33 km). (Bilvei.) Osbakken ved østsiden av Skumsjøen blir siste stopp før Hunndalen. Her er det åpent hver dag, og et ypperlig utgangspunkt for turer på Vardalsåsen. (Bilvei).

Mila ned til Hunndalen går fort og her møter en den mest krevende kjøringa på turen. En kan så, med skia i hendene, gå veien opp mot Eiktunet og gå inn på løypa som kommer fra byen og krysser noen hundre meter oppe i bakkene.

God langtur, med mat, drikke og riktig smøring!

Se løyper turen består av

Navn Fra Til Sist preparert Lengde
Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Eiktunet Skistua Gjøvik 23.03.2023 4,4 km
Stakamyra - Skistua Skistua Gjøvik Stakamyra 21.03.2023 4,9 km
Solbakken - Stakamyra Stakamyra Solbakken 21.03.2023 3,9 km
Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Solbakken Gravåsen 16.12.2022 3,7 km
Gravåsen - Bjønnhaugen Gravåsen Bjønnhaugen 23.03.2023 3,2 km
Bjønnhaugen - Øytjernet Bjønnhaugen Øytjernet 23.03.2023 3,7 km
Øytjernet - Karussputten Øytjernet Karussputten 23.03.2023 2,9 km
Hornås - Karussputten Karussputten Hornås 23.03.2023 4 km
Hornås - Stangstua Hornås Stangstua 16.03.2023 1,6 km
Stangstua - Bukkhalsen Stangstua Bukkhalsen 23.03.2023 1 km
Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Bukkhalsen Vesterås 23.03.2023 4,6 km
Vesterås - Torvmyra Vesterås Torvmyra 23.03.2023 1,6 km
Torvmyra - Veset Torvmyra Veset 23.03.2023 1,8 km
Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) Veset Edelgranvegen 23.03.2023 1,8 km
Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) Edelgranvegen Sveumkrysset 23.03.2023 3 km
Skumsjøen - Sveumkrysset Sveumkrysset Skumsjøen 23.03.2023 1,5 km
Hunndalen - Osbakken DNT Osbakken Hunndalen 23.03.2023 8 km
Hunndalen - Eiktunet Hunndalen Eiktunet 23.03.2023 5,2 km

Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua

Fra

Eiktunet

Til

Skistua Gjøvik

Lengde

4,4 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Stakamyra - Skistua

Fra

Skistua Gjøvik

Til

Stakamyra

Lengde

4,9 km

Sist preparert

21.03.2023

Gå til løype

Solbakken - Stakamyra

Fra

Stakamyra

Til

Solbakken

Lengde

3,9 km

Sist preparert

21.03.2023

Gå til løype

Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen

Fra

Solbakken

Til

Gravåsen

Lengde

3,7 km

Sist preparert

16.12.2022

Gå til løype

Gravåsen - Bjønnhaugen

Fra

Gravåsen

Til

Bjønnhaugen

Lengde

3,2 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Bjønnhaugen - Øytjernet

Fra

Bjønnhaugen

Til

Øytjernet

Lengde

3,7 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Øytjernet - Karussputten

Fra

Øytjernet

Til

Karussputten

Lengde

2,9 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Hornås - Karussputten

Fra

Karussputten

Til

Hornås

Lengde

4 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Hornås - Stangstua

Fra

Hornås

Til

Stangstua

Lengde

1,6 km

Sist preparert

16.03.2023

Gå til løype

Stangstua - Bukkhalsen

Fra

Stangstua

Til

Bukkhalsen

Lengde

1 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås

Fra

Bukkhalsen

Til

Vesterås

Lengde

4,6 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Vesterås - Torvmyra

Fra

Vesterås

Til

Torvmyra

Lengde

1,6 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Torvmyra - Veset

Fra

Torvmyra

Til

Veset

Lengde

1,8 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert)

Fra

Veset

Til

Edelgranvegen

Lengde

1,8 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert)

Fra

Edelgranvegen

Til

Sveumkrysset

Lengde

3 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Skumsjøen - Sveumkrysset

Fra

Sveumkrysset

Til

Skumsjøen

Lengde

1,5 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Hunndalen - Osbakken

Fra

DNT Osbakken

Til

Hunndalen

Lengde

8 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Hunndalen - Eiktunet

Fra

Hunndalen

Til

Eiktunet

Lengde

5,2 km

Sist preparert

23.03.2023

Gå til løype

Samarbeidspartnere