Skistua Gjøvik

Bestyrere/hytteverter:

Motorsykkelklubben TRASH MC

Adresse:

Skistuvegen 144, Gjøvik

E-post:

finnho@hotmail.no

Telefon:

940 11 584

Servering:

Ja

Overnatting:

Nei
Egen hjemmeside
Skistua på Gjøvik 75 år i år
Foto: Bernhard Engen, 07.02.2010

Om Skistua Gjøvik

Skistua Gjøvik ligger i Gjøvikmarka, ca. 4 kilometer fra Eiktunet. Den er et knutepunkt for løyper vestover mot Blivgodt, nordover mot Håkenstad og østover mot Eiktunet. Stua er lett tilgjengelig med bil fra Gjøvik og Fagernesvegen (parkeringsplass foran hytta).

Fra 2024 eies stua av motorsykkelklubben TRASH MC fra Gjøvik. Stua er fast samlingspunkt for klubben, men målet er å holde tradisjonen med kafé/kiosk ved like. Det blir sporadisk "Pop-up-kafé".

Hvis skiltet står ute, er kafeen åpen. Eventuelt kiosken, hvis det er andre arrangementer i storsalen. Det legges også ut info på stuas egen Facebook-side, og på Skiløypestatus Gjøvik/Toten.

Det blir fortsatt utleie av lokalene. Parkeringsplassen driftes av grunneier selv, det koster 25 kroner å parkere hele dagen, og det betales med VIPPS.

Fram til 2023 ble stua drevet av Gjøvik Catering v/Pa og Baard Johansen i samarbeid med Skistuas Venner. 

Samarbeidspartnere