Stangstua

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Gjøvik, Toten og Land

Moh:

518

Stangstua er et fint startsted for turer på Vardalsåsen eller i Gjøvikmarka. Parkeringsmuligheter på sørsiden av Fv33/Fagernesvegen.

Stedet har en spennende historie. Da Odneschausséen skulle bygges i perioden 1855 til 1859 ble det behov for en base for prosjektet. Midt på Vardalsåsen var det i alle retninger langt til andre bekvemmeligheter for forpleining, så beliggenheten var perfekt.

Bøndene i Vardal hadde ønsket at traséen skulle legges oppunder gårdsanleggene gjennom bygda. Til alt hell ble det likevel til at vegen ble lagt i dalbunnen. Hvis ikke ville kulturlandskapet i kirkebygda ha sett helt annerledes ut.

Den store pådriveren for utbygging av kommunikasjoner i Norge på den tiden var Frederik Stang. Som statsråd ledet han Indredepartementet fra 1846 til 1856 og sørget for å forbedre infrastruktur i Norge som vegnett, havner, kanaler og fyrtårn. På Vardalsåsen trengte anleggsprosjektet et sted for forpleining og overnatting, og til ministerens ære fikk dette navnet Stangstuen.

Vegbyggerne leide grunn av Mustad og først i 1865 ble veggrunnen utskilt og skjøtt over til «Statens alminnelige veifond», lenge etter at vegen var ferdig.

For å ivareta husholdning og drift ble det engasjert ektepar som bosatte seg på stedet. Her var det dyrket en voll slik at de kunne høste høy til vinterfor. Det var nok til å holde 4 kuer, en hest og noen sauer.

Plassen var gjennom flere eierskifter før kammerherre Haaken Mathiesen kjøpte den i 1914. Fram til 1903 fungerte stedet som skysstasjon. Husene på Stangstua ble revet i 1917 og materialene gjenbrukt i andre hus.

Etter den tid har det vært parkeringsplass for skigåere. Tidligere gikk det skibuss fra Gjøvik til Stangstua. Det er fin tur tilbake til byen enten over Vesterås - Skumsjøen, eller over mot Solbakken og Skistua.

Ingen løypemaskin på Stangstua ennå
Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 21.12.2008

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Vesteråsrunden 11,9 km Skitur Stangstua - Stangstua

Vesteråsrunden

Lengde

11,9 km

Turtype

Skitur

Fra

Stangstua

Til

Stangstua

Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Hornås 553 Innfallsport (parkering) Gjøvik, Toten og Land
Bukkhalsen 535 Generelt stedsnavn Gjøvik, Toten og Land
Vesterås 538 Stue, hytte (andre) Gjøvik, Toten og Land

Hornås

Moh

553 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Bukkhalsen

Moh

535 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Vesterås

Moh

538 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Hornås - Stangstua 1,6 km 05.04.2024 Klassisk
Stangstua - Bukkhalsen 1 km 05.04.2024 Klassisk

Hornås - Stangstua

Lengde 1,6 km Sist preparert 05.04.2024 Gå til løype

Stangstua - Bukkhalsen

Lengde 1 km Sist preparert 05.04.2024 Gå til løype

Samarbeidspartnere