Seiersten

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Follomarka

Moh:

120
Området Seiersten var opprinnelig en del av Seiersten prestegård. Som en del av Oscarsborg Festingsverk ble det i årene mellom 1890 og 1905 bygget en 11 km lang sammenhengende forsvarslinje fra Heer skanser i nord til Oscarsborg Festning på Kaholmene i Drøbaksundet. Anleggene på Seiersten omfattet Seiersten skanse og Veisvingbatteriet:

- Seiersten skanse ble bygget i årene 1898-1900 som en «lukket skanse» med skytefelt mot fjorden, Drøbak og mot landsiden østover. Samlet ildlengde 300 meter, skytestandplasser for infanteri og feltkanoner. Inne i fortet var det 24 dekningsrom og ammunisjonslager. Bemannet i 1905 og i en kort periode under 1. verdenskrig, aldri i strid.

- Veisvingbatteriet 390 meter sydvest for Seiersten skanse ble bygget i årene 1894-95. Bestykket med fire Armstrong munnladningskanoner med grovriflede løp. Batteriets oppgave var å styrke de andre batterienes (Oscarsborg, Kopås og Husvik) bestrykningsmuligheter mot fjorden. Bemannet i 1905, aldri i strid. Øvelsesskyting til 1913, en prøvelse for befolkningen i Drøbak på grunn av kanontordenen og at det regnet kruttslam og metallbiter over byen for hvert skudd.
Seiersten skanse: dekningsrom med luftepiper
Foto: Odd Tore Saugerud , 26.11.2011

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Drøbak 20 Innfallsport (parkering) Follomarka
Øvredam 121 Vann, tjern Follomarka

Drøbak

Moh

20 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Follomarka

Gå til sted

Øvredam

Moh

121 m

Type

Vann, tjern

Område

Follomarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere