Ørebekk

Type:

Gårdsbruk

Område:

Follomarka

Moh:

102
Ørebekk ligger i sydenden av et høydedrag med store og flate jorder nordover til Galby. Fint utsyn og fint nedrenn mot syd til Toverud. Vestover går "Lysdalløypen" som følger jorder fram til en hyggelig skogsløype fram til Lysdal med et langt og pent nedrenn siste stykket.

Kort, historisk tilbakeblikk: Ørebekk gård og nabogårdene langs Solbergelva har vært involvert i produksjon og eksport av is til England. Isen ble tatt fra anlagte dammer i Solbergelva. Istrafikken kulminerte på slutten av 1800-tallet. Rester av dammene kan finnes i nedre del av elva. Mer om Solbergelva og utnyttelse av fossene i tidligere tider kan du lese undre stedet "Galby".
Ørebekk i lav vintersol

Foto: Tore Opdal, 09.01.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Toverød 65 Gårdsbruk Follomarka

Toverød

Moh

65 m

Type

Gårdsbruk

Område

Follomarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere