Galby

Type:

Gårdsbruk

Område:

Follomarka

Moh:

90
Stedet Galby ligger på jordet til Vestre Galby - nede med bru over Solbergelva - fint nedrenn om enn litt bratt siste 50 meter til brua. Løypescooteren fra Vestby kjører over brua og opp et bratt jordet fram til Store/lille Sagarunden i Frong.

Glimt fra historien - utnyttelse av fossene: Solbergelva danner flere naturlige fossefall ned mot Oslofjorden. Her ble det anlagt sager - eiet av Galby og nabogårdene med bruksrett til elva. I 1569 var det åsteds- befaring her. Fogden Søren Skredder hevdet nemlig at kongen hadde rett til en part i hver av sagene og fossene, mens de som representerte bøndenes interesser, Oluf Mellom-Solberg og Brynjulf Sør-Solberg, mente at denne retten bare gjaldt de nederste fossene. Lagmann Nils Stub av- gjorde da saken slik at fogden på kongens vegne skulle ha en hel foss samt fjerdeparten i en annen, og da begge parter gikk med på dette, valgte fogden den nederste fossen samt en fjerdepart i fossen ovenfor. Mellom bøndene ble fordelingen den at Mellom-Solberg skulle ha de resterende tre fjerdeparter i foss nr. 2 fra sjøen, mens Sør-Solberg fikk halvparten i foss nr. 3. I denne tredje fossen nedenfra fikk ellers Ørebekk en fjerdepart, samt hele den øverste fossen i elva, mens Pytt og Eng (nå forsvunnet) delte den siste fjerdeparten i 3. Solberg-foss, forutenat de fikk hele den nest øverste fossen, der det på den tid ikke var noen sag eller kvern. Opp gjennom tiden ble sagrettighetene endel endret. Noen av sagene var i drift så sent som rundt 1870.
Utsikt mot Frogn
Foto: Tore Opdal, 07.02.2010

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Galby - Toverød 2,3 km 19.02.2024 Scooter

Galby - Toverød

Lengde 2,3 km Sist preparert 19.02.2024 Gå til løype

Samarbeidspartnere