Slippsted Snøkollen

Type:

Krigsminne

Område:

Finnemarka

Moh:

660

Milorg D13 (Oslo) tok imot fallskjermslipp fra England i dette området 17. april 1943, 29. april 1944 og 7. mai 1945. Slippgjengen var Sørkedalsgjengen (Vestre Aker Skiklubb). Per Fossum fra avsnitt 13/300 ledet transporten av materiellet til Asker. Noe av slippet ble stjålet av en kommunistgruppe.

Samarbeidspartnere