Nykjua - Åsvanna

Løypenr:

1664

Lengde:

4,4 km

Standard preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

15.12.2022

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Lier kommune

Område:

Finnemarka

Løype på skogsbilvei i sør-nord-retning i Finnemarka naturreservat. Den starter i løypekrysset rett sør for Nykjua, og byr umiddelbart på motbakke noen hundre meter. På toppen er det et løypedele, der vi skal rett frem. Løypa som går til høyre her, fører inn til Nykjua-hytta ved vannet Vesle Nykjua, der det var trefninger mellom Milorg og tyskere/nazister i mars 1945. Det er en bauta der til minne om hendelsen. Denne stikkløypa er for øvrig skiltet, og blir preparert.

Vår løype fortsetter nordover, og vi får utsikt mot Vesle Nykjua, som vi passerer på vestsiden av. Herfra er det relativt flatt frem til demningen sør i Store Nykjua. På noen kart kalles dette vannet Åsvannet, og det skyldes nok at det har vært to vann som har blitt til ett etter oppdemmingen. Denne strekningen går for øvrig langs Grukkedøla, som er grense-elv mellom kommunene Modum og Lier.

Etter en tøff motbakke kommer vi til løypas høyeste punkt (ca. 520 moh.), og løypa har litt berg og dalbane-profil forbi Vesle Åsvannet. Hele veien følger vi kraftlinjen nordover, og løypa ender der skogsbilveien slutter, rett vest for Åsvanna.

Åsvatnet i Finnemarka
Foto: Einar August Nilsen , 06.12.2001

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Kanada - Nykjua 7,8 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Nykjua - Fallet 7,8 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Saga - Nykjua 5,8 km 06.04.2024 Klassisk og fristil

Kanada - Nykjua

Lengde 7,8 km Sist preparert 06.04.2024 Gå til løype

Nykjua - Fallet

Lengde 7,8 km Sist preparert 06.04.2024 Gå til løype

Saga - Nykjua

Lengde 5,8 km Sist preparert 06.04.2024 Gå til løype

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Nykjua 468 Vann, tjern Finnemarka
Åsvanna 486 Vann, tjern Finnemarka

Nykjua

Moh

468 m

Type

Vann, tjern

Område

Finnemarka

Gå til sted

Åsvanna

Moh

486 m

Type

Vann, tjern

Område

Finnemarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere