Finnemarka

Om Finnemarka

Finnemarka er et skogområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger i Buskerud fylke. Den sørøstre delen av Finnemarka kalles Drammensmarka.
Finnemarka har fått navn etter skogfinnene som slo seg ned i området rundt Glitre på midten av 1600-tallet. Dette var også omtrent så langt vest finneinnvandringen i Norge kom.

Løypepreparering

Steder i Finnemarka

Steder Moh Type Område
Gamle Eiksetra 385 Innfallsport (parkering) Finnemarka

Gamle Eiksetra

Moh

385 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Finnemarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere