Fyrivangrunden

Snøtung skog
Foto: Erling Jellum, 29.12.2012

Turinformasjon

Lengde:

22,8 km

Område:

Eidsvoll - Nes

Beskrivelse

Dette er samme traseen som Halmsås og Omegn Skilag arrangerer sitt årlige turrenn Fyrivangløpet i, med start og innkomst ved Skogbygda skole. Lengden er da 27 km, men i beskrivelsen her tas det utgangspunkt fra innfallsporten Heimdal.

Løypa går i variert terreng opp til myrområdene i høyden. Med flere sammenhengende myrer opplever du her store åpne «vidder» før du får fine utforkjøringer på veien tilbake til Heimdal.

Første del av løypa går i lett terreng fra Heimdal og følger skogsbilvei i 1,5 km. Den går videre i skogsterreng i skogsterreng og over på skogsbilvei igjen og etter 3,5 km krysser et åpent jorde fram til Greniskogen.

Derfra går den i lett stigende terreng på skogsbilvei og krysser Skjærbekken over Råkalidammen og følger skogsbilvei langs Skjærbekken til løypekrysset ved Snippen.

Løypa tar her av til venstre, passerer Jellumsetra og følger traktorvei og skogsterreng siste strekningen fram til Gammelvangsmyra. Løypa stiger innpå 100 meter fra Snippen til Gammelvangsmyra, fordelt på 3 stigninger.

Ved Gammelvangsmyra tar løypa til høyre og går forbi Kroktjennet, over Grindermyrene til Torvet før den vender sørover mot Fyrivangen og videre over Høgmyra, forbi minneplate om flyslipp 3. mars 1945.

Derfra følger den traktorvei og skogsbilvei før den går over Flakamyrene med etterfølgende nedkjøring til Putten. Fra Putten må du over et høydedrag før du får en lang utforkjøring tilbake til Heimdal.

God tur!

Se løyper turen består av

Navn Fra Til Lengde Sist preparert Preppetype
Heimdal - Greniskogen Heimdal Greniskogen 4,5 km 23.03.2018 Scooter
Greniskogen - Råkalidammen - Snippen Greniskogen Snippen 3,6 km 22.01.2022 Scooter
Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra Snippen Gammelvangsmyra 2,7 km 22.01.2022 Scooter
Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra Putten Gammelvangsmyra 8,3 km 23.03.2018 Scooter
Heimdal - Putten Heimdal Putten 3,7 km 06.03.2018 Scooter

Heimdal - Greniskogen

Fra Heimdal Til Greniskogen Lengde 4,5 km Sist preparert 23.03.2018 Gå til løype

Greniskogen - Råkalidammen - Snippen

Fra Greniskogen Til Snippen Lengde 3,6 km Sist preparert 22.01.2022 Gå til løype

Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra

Fra Snippen Til Gammelvangsmyra Lengde 2,7 km Sist preparert 22.01.2022 Gå til løype

Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra

Fra Putten Til Gammelvangsmyra Lengde 8,3 km Sist preparert 23.03.2018 Gå til løype

Heimdal - Putten

Fra Heimdal Til Putten Lengde 3,7 km Sist preparert 06.03.2018 Gå til løype

Samarbeidspartnere