Fyrivangrunden

Snøtung skog

Foto: Erling Jellum, 29.12.2012

Turinformasjon

Lengde:

22,8 km

Område:

Eidsvoll - Nes

Gradering:

Medium

Beskrivelse

Dette er samme traseen som Halmsås og Omegn Skilag arrangerer sitt årlige turrenn Fyrivangløpet i, med start og innkomst ved Skogbygda skole. Lengden er da 27 km, men i beskrivelsen her tas det utgangspunkt fra innfallsporten Heimdal.

Løypa går i variert terreng opp til myrområdene i høyden. Med flere sammenhengende myrer opplever du her store åpne «vidder» før du får fine utforkjøringer på veien tilbake til Heimdal.

Første del av løypa går i lett terreng fra Heimdal og følger skogsbilvei i 1,5 km. Den går videre i skogsterreng i skogsterreng og over på skogsbilvei igjen og etter 3,5 km krysser et åpent jorde fram til Greniskogen.

Derfra går den i lett stigende terreng på skogsbilvei og krysser Skjærbekken over Råkalidammen og følger skogsbilvei langs Skjærbekken til løypekrysset ved Snippen.

Løypa tar her av til venstre, passerer Jellumsetra og følger traktorvei og skogsterreng siste strekningen fram til Gammelvangsmyra. Løypa stiger innpå 100 meter fra Snippen til Gammelvangsmyra, fordelt på 3 stigninger.

Ved Gammelvangsmyra tar løypa til høyre og går forbi Kroktjennet, over Grindermyrene til Torvet før den vender sørover mot Fyrivangen og videre over Høgmyra, forbi minneplate om flyslipp 3. mars 1945.

Derfra følger den traktorvei og skogsbilvei før den går over Flakamyrene med etterfølgende nedkjøring til Putten. Fra Putten må du over et høydedrag før du får en lang utforkjøring tilbake til Heimdal.

God tur!

Se løyper turen består av

Navn Fra Til Sist preparert Lengde
Heimdal - Greniskogen Heimdal Greniskogen 23.03.2018 4,5 km
Greniskogen - Råkalidammen - Snippen Greniskogen Snippen 22.01.2022 3,6 km
Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra Snippen Gammelvangsmyra 22.01.2022 2,7 km
Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra Gammelvangsmyra Putten 23.03.2018 8,3 km
Heimdal - Putten Putten Heimdal 06.03.2018 3,7 km

Heimdal - Greniskogen

Fra

Heimdal

Til

Greniskogen

Lengde

4,5 km

Sist preparert

23.03.2018

Gå til løype

Greniskogen - Råkalidammen - Snippen

Fra

Greniskogen

Til

Snippen

Lengde

3,6 km

Sist preparert

22.01.2022

Gå til løype

Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra

Fra

Snippen

Til

Gammelvangsmyra

Lengde

2,7 km

Sist preparert

22.01.2022

Gå til løype

Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra

Fra

Gammelvangsmyra

Til

Putten

Lengde

8,3 km

Sist preparert

23.03.2018

Gå til løype

Heimdal - Putten

Fra

Putten

Til

Heimdal

Lengde

3,7 km

Sist preparert

06.03.2018

Gå til løype