Utsjøen

Type:

Vann, tjern

Område:

Eidsvoll - Nes

Moh:

270
Utsjøen er et større vann øst i Gullverket i Eidsvoll. Vannet ligger nær grensen mot Odalen, og i gamle tider ble dette området ansett som utrygt. I dag er Utsjøen en idyll og et populært utfartsmål for fiskere og syklister. Ved sørenden av sjøen er det satt opp to gapahuker.

Det går ingen vei rundt sjøen. Veien fra Jønsjøen fortsetter et stykke opp på vannets vestside. For å komme over til østsiden, må man følge en god og bred sti som leder gjennom terrenget og over en demning. Etter en stund kommer man ut på veien som går på vestsiden av vannet.

I 1787 ble det åpnet en svært lovende gullgruve øst for Utsjøen. Denne er imidlertid forsvunnet. Myten vil ha det til at gruvene ble fylt igjen under napoleonskrigene, i frykt for at svenskene skulle ta gullet. Undersøkelser på 1990-tallet forteller imidlertid en annen historie. Da ble det avdekket en gruvegang under vannoverflaten. Sannsynligvis forsvant gullgruvene ved Utsjøen da vannet ble demmet opp.

Man kan komme til Utsjøen ved å følge veien inn fra Jønsjøen. Man kan også ta Storbråtavegen fra Gullverket, eller veien som kommer ut fra skogen rett etter skiltet som markerer grensen mellom Nord-Odal og Eidsvoll kommune langs fylkesvei 181.
Kafferast ved Utsjøen
Foto: Erling Jellum, 02.12.2012

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Utsjøen N - Djupdalsvangen 3,2 km Skogsbilvei/turvei Eidsvoll - Nes
Utsjøen N - Storbråtan - Gullverket 5,3 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Eidsvoll - Nes
Utsjøen N - Benkemyra - Gullverket 7,2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Eidsvoll - Nes

Utsjøen N - Djupdalsvangen

Lengde 3,2 km Område Eidsvoll - Nes Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Utsjøen N - Storbråtan - Gullverket

Lengde 5,3 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Utsjøen N - Benkemyra - Gullverket

Lengde 7,2 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Gullverket 287 Innfallsport (parkering) Eidsvoll - Nes
Djupdalsvangen 265 Generelt stedsnavn Eidsvoll - Nes
Gruevangen 287 Nedlagt plass, seter, koie Eidsvoll - Nes

Gullverket

Moh

287 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Djupdalsvangen

Moh

265 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Gruevangen

Moh

287 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Djupdalsvangen - Utsjøen nord 3,2 km 17.02.2024 Klassisk og fristil
Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 2,5 km 19.03.2021 Klassisk og fristil
Utsjøen nord - Spyttmyra 1,8 km 17.02.2024 Klassisk og fristil

Djupdalsvangen - Utsjøen nord

Lengde 3,2 km Sist preparert 17.02.2024 Gå til løype

Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord

Lengde 2,5 km Sist preparert 19.03.2021 Gå til løype

Utsjøen nord - Spyttmyra

Lengde 1,8 km Sist preparert 17.02.2024 Gå til løype

Samarbeidspartnere