Tretjernmyra

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Eidsvoll - Nes

Moh:

280
Naturreservat øst for veien mellom Frilsetvangen og Jøndalsvangen.

Tretjernmyra er ei nedbørsmyr som er konsentrisk oppbygd, med det høyeste partiet nær midten av myra. Myrstrukturene er delvis ordnet i ring.

Fra det høyeste punktet er det tydelig helling i alle retninger unntatt mot øst, der hellingen er svak (DFN). Infotavle om myra er satt opp i veikanten.