Skuta

Type:

Topp, ås

Område:

Bærumsmarka

Moh:

359

Vest for Østernvann ligger en fremtredende terrengformasjon, kalt "Skuta". Ordet kommer av "noe som skyter frem". Universitetets oldsaksamling har registrert "Skuta" som mulig bygdeborg. Slike bygdeborger var vanlige i folkevandringstiden (ca. år 400–600), da det var en urolig tid i Norge og i store deler av resten av Europa den gangen.

Skyta er utilgjengelig fra alle andre sider enn fra nord. Da det var bygdeborg her, var også denne adgangen sperret, antagelig med en 18 meter lang mur.

Betongsøylen ytterst på stupkanten er det et trekantpunkt. Det er innmålt med stor nøyaktighet, både i retning nord - syd, øst - vest og i høyde. Høyde på bolten er 358,79 meter over havet. Herfra er det flott utsikt over Oslofjorden.

Gult og grønt rundt Østernvann

Foto: Erik Unneberg, 22.10.2022

Samarbeidspartnere