Øyervann

Type:

Vann, tjern

Område:

Bærumsmarka

Moh:

257
Tjern sydøst for Burudvann. Bekken som starter ved utløpet i nord, renner ut i Burudvann. Det er bratte skrenter rundt vannet, spesielt på østsiden. Det er derfor lite lys som slipper til under den mørke årstiden.

Flere stier går forbi her. Skiløypen fra Stein til Burud passerer på sydsiden av
tjernet.

Vannet har tidligere vært demmet opp, og inngikk antagelig i sin tid som reservoar for driften av Bærum Jernverk. Deler av demningen i nordenden har nå rast sammen, og det er nå ikke synlige spor av reguleringsinnretninger. Ved full oppdemming var vannet betydelig større enn i dag, for vannet har et stort myrfelt langs kanten på nordsiden.

Det finnes både ørret og abbor i vannet.
Skogstjernet
Foto: Erik Unneberg, 07.10.2007

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Skriverberget 280 Generelt stedsnavn Bærumsmarka
Muren 205 Stue, hytte (andre) Bærumsmarka
Burudvann 223 Vann, tjern Bærumsmarka
Burud 216 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka
Kringletjern 274 Vann, tjern Bærumsmarka

Skriverberget

Moh

280 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Muren

Moh

205 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Burudvann

Moh

223 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Burud

Moh

216 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Kringletjern

Moh

274 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere