Haugen gård

Type:

Gårdsbruk

Område:

Bærumsmarka

Moh:

241
Småbruk som ligger på nordsiden av Burudvann, under Haugskollen. Det går skogsbilvei inn hit fra parkeringsplassen på Burud. Rødmerket skiløype (upreparert)over Burudvann til Vensåsseter går via Haugen.

Opprinnelig var Haugen, som tidligere het Burudhaugen, husmannsplass under Burud gård. Den ble muligens ryddet og bosatt før finneinnvandringen på 1600-tallet.

I 1766 ble Haugen solgt til nye eiere av Bærums Verk for 205 riksdaler. Bærums Verk solgte den i 1923 til leilendingen Jørgen Martinsen Haugen, som i flere år var formann i Bærum jordstyre. Gården hadde da ca. 40 da dyrket jord, ca. 30 da annen innmark og ca. 250 da skog. (Kilde: Asker og Bærum leksikon)
Desemberhøst ved Haugen gård
Foto: Erik Unneberg, 03.12.2006

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Burudvann 223 Vann, tjern Bærumsmarka
Vensåsseter 328 Skiforeningsstue Bærumsmarka

Burudvann

Moh

223 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Vensåsseter

Moh

328 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere