Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa)

Løypenr:

81

Lengde:

7,7 km

Preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

28.03.2020

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Løypa går fra Sollihøgda, eller du kan starte oppe ved parkeringsplassen på Høymyr, omtrent 1 km fra E16 i nordlig retning. (Løypa er da 6,7 km.) Du tar da av fra E16 rett øst for kafeteriaen på Sollihøgda og følger Toresplassveien frem til parkeringsplassene på Høymyr. Der begynner løypa ved bommen ved lysløypetraseen.

Løypa kalles "Djupdalsløypa", ganske enkelt fordi den følger Djupdalsveien mot Auretjernsbekken.

I starten er det relativt flatt før det kommer utforkjøringer til bunnen av Djupdalen der Isielva renner. På veien hit har løypa passert nordenden av Holmevann (som kan ses fra løypa) og øst for Leikemyr.

Fra løypedelet ved Leikemyr går Toresplassrunden løype 1108 inn til venstre. Den går forbi Rønningen og inn på Toresplassløypa. Men vi holder oss på skogsbilveien, og suser nedover mot dalbunnen, før det venter stigninger opp mot Auretjernsbekken.

Det er flere løyper videre fra Auretjernsbekken. De fleste velger nok
løype 750 inn til Sørsetra, men man kommer også tilbake til Høymyr ved å ta Toresplassløypa sydover. Et tredje alternativ er å ta løype 697 over Kneikasetra inn til Kleivstua. Det er også mulig å velge løype 751 til Sørsetraveien.
Holmevann

Foto: Erik Unneberg, 17.11.2019

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Lysløypa på Sollihøgda 3,5 km 28.03.2020 Klassisk og fristil
Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 6,9 km 06.03.2020 Klassisk
Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 8 km 07.03.2020 Scooter
Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 7 km 08.03.2020 Klassisk
Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 6,2 km 14.03.2020 Klassisk

Lysløypa på Sollihøgda

Lengde

3,5 km

Sist preparert

28.03.2020

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn

Lengde

6,9 km

Sist preparert

06.03.2020

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter

Lengde

8 km

Sist preparert

07.03.2020

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa)

Lengde

7 km

Sist preparert

08.03.2020

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa)

Lengde

6,2 km

Sist preparert

14.03.2020

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Auretjernsbekken 342 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Djupdalen 268 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Holmevann 353 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Isielva 165 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Leikemyr 376 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Auretjernsbekken

Moh

342 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Djupdalen

Moh

268 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Holmevann

Moh

353 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Isielva

Moh

165 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Leikemyr

Moh

376 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda 42,7 km Skitur Ringkollen - Sollihøgda
I smale spor 48 km Skitur Sollihøgda - Skansebakken
Langt inn på Krokskogen 41,1 km Skitur By i Lommedalen - Sollihøgda
Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra 14,9 km Skitur Sollihøgda - Sollihøgda
Vestmarka fra nord til sør 17,7 km Skitur Sollihøgda - Jansløkka skole

Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda

Lengde

42,7 km

Turtype

Skitur

Fra

Ringkollen

Til

Sollihøgda

Gå til turen

I smale spor

Lengde

48 km

Turtype

Skitur

Fra

Sollihøgda

Til

Skansebakken

Gå til turen

Langt inn på Krokskogen

Lengde

41,1 km

Turtype

Skitur

Fra

By i Lommedalen

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra

Lengde

14,9 km

Turtype

Skitur

Fra

Sollihøgda

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Vestmarka fra nord til sør

Lengde

17,7 km

Turtype

Skitur

Fra

Sollihøgda

Til

Jansløkka skole

Gå til turen

Samarbeidspartnere