Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa]

Løypenr:

1248

Lengde:

2,3 km

Preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

08.03.2020

Prepareres av:

Bærum kommune

Område:

Vestmarka
Dette er den nordlige delen av den løypetraseen som kalles "Myrløypa", som er en godt preparert løype i trivelig landskap. Løypa går over flere myrer. Bortsett fra et par mindre kneiker er det relativt flatt eller svakt oppover hele veien.

Fra løypedelet ved Rudsmyr går du nordover. Rett før Mikkelsbonn møter vi løypa fra Grønland (løype 596). Den kommer opp fra høyre.

Fra Mikkelsbonn går det flere løyper videre: Løype 32 går til Sollihøgda, løype 1506 går til løypekrysset nord for Svartvann, med forbindelse til løype 33 går til Skoglund. Løype 598 går til Grønlandsveien og Langåsen. I samme spor starter løype 1499 og ender på skogsbilveien på østsiden av Svartvann. Hvis man vil gå mot Damvann, kan man benytte løype 463 i sørvestlig retning.
Juletur

Foto: Erik Unneberg, 24.12.2018

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Damvann - Mikkelsbonn 2 km 03.04.2020 Klassisk og fristil
Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 3 km 08.03.2020 Klassisk og fristil
Grønland - Mikkelsbonn 2,2 km 08.03.2020 Klassisk
Mikkelsbonn - Svartvann Ø 1,6 km 04.04.2020 Klassisk og fristil
Rudsmyr - Damvann 1,1 km 05.03.2020 Klassisk og fristil

Damvann - Mikkelsbonn

Lengde

2 km

Sist preparert

03.04.2020

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa]

Lengde

3 km

Sist preparert

08.03.2020

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Grønland - Mikkelsbonn

Lengde

2,2 km

Sist preparert

08.03.2020

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Mikkelsbonn - Svartvann Ø

Lengde

1,6 km

Sist preparert

04.04.2020

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Rudsmyr - Damvann

Lengde

1,1 km

Sist preparert

05.03.2020

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Dammyrdalen 403 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Mikkelsbonn 380 Skiforeningsstue Vestmarka
Rudsmyr 308 Generelt stedsnavn Vestmarka

Dammyrdalen

Moh

403 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Mikkelsbonn

Moh

380 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Vestmarka

Gå til sted

Rudsmyr

Moh

308 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere