Frøshaug - Djupdalen

Løypenr:

405

Lengde:

2 km

Preppetype:

Scooter

Sist preparert:

14.03.2019

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Løype som sammen med løype 1222 mellom Tverrelva og Frøshaug gir forbindelse mellom Lommedalen og Sørsetra/Sollihøgda uten å måtte gå via Kleivstua.

Fra løypekrysset nord for Frøshaug går løypa først sørover i 300 meter, før den kommer frem til Den Bergenske Kongevei. Veien er normalt brøytet, og løypa følger den 300 meter. Derettet går løypa ned til venstre (skiltet og rødmerket).

Løypa går i jevnt fallende terreng, fra 420 moh. til 290 moh. I Djupdalen ender løypa i Djupdalsløypa. Vær oppmerksom på at det er enkelte bratte partier som kan være vanskelige hvis det er lite sne, eller isete. Sånn sett er løypa best å gå fra Djupdalen mot Frøshaug.
Risiko

Foto: Dag Skruklien, 10.04.2018

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Lysløypa på Sollihøgda 3,5 km 28.03.2020 Klassisk og fristil
Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 7,5 km 23.02.2019 Klassisk
Torgetjern - Frøshaug 3,7 km 13.03.2020 Klassisk og fristil
Tverrelva - Frøshaug 3,3 km 16.03.2020 Klassisk og fristil

Lysløypa på Sollihøgda

Lengde

3,5 km

Sist preparert

28.03.2020

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug

Lengde

7,5 km

Sist preparert

23.02.2019

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Torgetjern - Frøshaug

Lengde

3,7 km

Sist preparert

13.03.2020

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Tverrelva - Frøshaug

Lengde

3,3 km

Sist preparert

16.03.2020

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Dammyrdalen 403 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Djupdalen 268 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Frøshaug 415 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Dammyrdalen

Moh

403 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Djupdalen

Moh

268 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Frøshaug

Moh

415 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere