Ekerud - Bjørndalen - Igletjern

Løypenr:

288

Lengde:

2,5 km

Standard preppetype:

Klassisk

Sist preparert:

01.02.2021

Siste preppetype:

Klassisk

Prepareres av:

Lørenskog kommune

Område:

Østmarka
Løypa går først vestover i jevn stigning fra Ekerud til Bjørndalen via Elvågaseter. Fra Bjørndalsmyra går den så rett sørover, i jevnt stigende terreng. Ved Igletjern kommer den inn på løype 264 mellom Vallerud og Mariholtet. Det er litt kupert helt på slutten.
Nyter

Foto: Aina Grymyr, 23.01.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Dammyrdalen 403 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Ekerud 200 Innfallsport (parkering) Østmarka
Igletjern 233 Vann, tjern Østmarka

Dammyrdalen

Moh

403 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Ekerud

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Igletjern

Moh

233 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere