Føremelding for Veståsen - Ådalen

Tilbake til alle områder

Bilder fra Veståsen - Ådalen

Stien langs elva i Hønefoss kalles Elvelangs. Den er modernisert her og der, og her rett ved Petersøya er det kommet rekkverk og benker. Flotte farger i den lave ettermiddagssolen.
Elvelangs i ny drakt og fine høstfarger
(Foto: Nina Didriksen, 22.10.2022)
Ovenfor leirraset er det forholdsvis små spor etter oppdemningen det førte til. Bildet viser de øverste små leirhaugene. Det var flere områder i elva her med grønn bunnvegetasjon og med nærmest rustfarget bunn. Litt lenger oppstrøms var bredden og deler av bunnen dekket av rund småstein.
Hovsenga: elveløpet ovenfor leirraset
(Foto: Odd Tore Saugerud , 29.09.2022)
På kartet over Hovsenga er det tegnet inn tre småtjern. Dette er det største, Gjeddedammen. Dette har forbindelse med Randselva og hadde derfor tilgang for gjedder. Med dagens lille vannføring og lave vannstand er dammene tørrlagt. Trærne som dekker deler av bunnen, er sannsynligvis drivved som kom da elva midlertidig skiftet leie.
Hovsenga: Gjeddedammen
(Foto: Odd Tore Saugerud , 29.09.2022)
Logoer for Kvikk Lunsj, Aftenposten og Obos.
) )

Samarbeidspartnere