Føremelding for Veståsen - Ådalen

Tilbake til alle områder

Føremelding for Veståsen - Ådalen

Tangnes - 05. mars 2023 kl. 09:16

Meldt inn av Jevnaker Røde Kors

Temperatur: -6 til -2 grader.
Vær: Strålende sol - kaldt.
Snødybde: 60-70 cm. 0 det siste døgnet.

Løyperapport 5.3.2023 Vel blåst! Takk for et utrolig bra gjennomført Veståsløp og gratulerer til alle som fullførte en eventyrlig dag på Veståsen. Sporene står seg godt og det et fortsatt fantastiske forhold på åsen hele veien fra Bergerbakken til Bjoneroa! Vi prepper ikke opp igjen nå før evt snø og/eller mildere periode. Jevnaker Røde Kors ønsker en fin søndag på skogen.

Flekkrøymyra - 18. februar 2023 kl. 17:25

Meldt inn av Jevnaker Røde Kors

Temperatur: 0 til 6 grader.
Vær: Påskesol.
Snødybde: 60-80 cm. 10 det siste døgnet.

Alt er preparert med unntak av løyper fra Midtbråtan via Kniptjern opp til Ruggetjern. Kanon forhold

Bilder fra Veståsen - Ådalen

Stien langs elva i Hønefoss kalles Elvelangs. Den er modernisert her og der, og her rett ved Petersøya er det kommet rekkverk og benker. Flotte farger i den lave ettermiddagssolen.
Elvelangs i ny drakt og fine høstfarger
(Foto: Nina Didriksen, 22.10.2022)
Ovenfor leirraset er det forholdsvis små spor etter oppdemningen det førte til. Bildet viser de øverste små leirhaugene. Det var flere områder i elva her med grønn bunnvegetasjon og med nærmest rustfarget bunn. Litt lenger oppstrøms var bredden og deler av bunnen dekket av rund småstein.
Hovsenga: elveløpet ovenfor leirraset
(Foto: Odd Tore Saugerud , 29.09.2022)
På kartet over Hovsenga er det tegnet inn tre småtjern. Dette er det største, Gjeddedammen. Dette har forbindelse med Randselva og hadde derfor tilgang for gjedder. Med dagens lille vannføring og lave vannstand er dammene tørrlagt. Trærne som dekker deler av bunnen, er sannsynligvis drivved som kom da elva midlertidig skiftet leie.
Hovsenga: Gjeddedammen
(Foto: Odd Tore Saugerud , 29.09.2022)
Logo Hafslund, Møller Bli, Obos.
) )

Samarbeidspartnere