Føremelding for Mossemarka

Tilbake til alle områder

stuer med servering

Venter trofast

Skihytta i Moss

Ingen Informasjon
Vinterlek ved Ødemørk

Ødemørk

Ingen Informasjon

stuer med servering

Venter trofast

Skihytta i Moss

Ingen Informasjon

Ødemørk

Ingen Informasjon

Bilder fra Mossemarka

Skistua i Mossemarka ligger høyt og fritt og har sin egen hoppbakke tett ved. Det er skiltet at den for tiden er stengt. På takrenna henger lokkematen som fikk oss dit: en stolpepost type grønn (enkel). Stolpeposter er ikke akkurat orienteringsmessige utfordringer, men det er en grei måte å bli kjent på i nye områder. Her ble det også noen liter sopp av bra kvalitet som bonus.
Skistua i Mossemarka
Foto: Odd Tore Saugerud , 24.09.2023
Syd i Svartås i Mossemarka er det en naturlig hule som på slutten av krigen ble brukt som våpenlager for Milorg-område 1121. Den ligger i et nær 400 meter langt øst-vest stup med en høyde på opptil 35 meter, og var sikkert ganske utilgjengelig for tyskerne under krigen. Nå er det både minneplate, flaggstang og benker der for høytidelige og andre anledninger.
Våpenhula syd i Svartås
Foto: Odd Tore Saugerud , 24.09.2023
Orkerød var boplass på Jeløya allerede 6000 år fvt. I drift til middelalderen, men lå øde i 150 år etter Svartedauden. En del av den ble stykket ut til boligtomter i 1954. Bortsett fra grønnsakdyrking ble vel gårdsdriften nedlagt da. Bak en gammel driftsbygning står en potetopptager og en skålharv fortsatt ute.
Jeløya: Orkerød batteri
Foto: Odd Tore Saugerud , 14.10.2022
Logo Hafslund, Møller Bli, Obos.
) )

Samarbeidspartnere