Føremelding for Krokskogen - Hole

Tilbake til alle områder

Føremelding for Krokskogen - Hole

Ringkollen - 07. desember 2021 kl. 07:44

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -9 til -12 grader.
Vær: Overskyet, lett snø.
Snødybde: 10-30 cm. 5 cm det siste døgnet.
Smøretips: Rode blå multigrade

Vi har nå ca 3 km med kunstsnøløyper klare på Ringkollen. Det er både klassisk og skøyting. Det har kommet et lite lag med natursnø i natt. I terrenget er det for lite snø til å preparere fremdeles.

Sollihøgda - 07. desember 2021 kl. 07:23

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -10 til -11 grader.
Vær: Overskyet oppholdsvær.
Snødybde: 12 cm. 2 det siste døgnet.

Da kom det et lite snødryss I går kveld. Tromler og glatter over Djupdalensveien I dag. Men fortsatt for lite snø til å få satt noe spor. Bruk ikke de beste skiene, for snølaget er tynt.

Sørkedalen - 06. desember 2021 kl. 08:11

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -12 til -14 grader.
Vær: Lettskyet .
Snødybde: 4-5 cm.

Det er lagt ut ca 400 m rundløype ved Lokalet som er preparert for skøyting og klassisk. Det er snøproduksjon i området, vis hensyn.

Riving av kraftledning på Krokskogen

Kraftledningen mellom Ultvedt på Ringerike og Smestad i Oslo skal rives i vinter i regi av Statnett. Dette er et omfattende anleggsarbeid som vil få  konsekvenser for en del populære skiløyper på Krokskogen som dessverre vil måtte holdes stengt. Grunneieren i området vil imidlertid benytte anledningen til å ta ut skog slik at hindringene for publikum i stor grad vil begrense seg til vinteren 2021-22.

Veier/løyper som brøytes pga. Statnetts arbeider:

  • Veien øst for Heggelivannene (Heggelidammen-Gagnumseter)
  • Nye Heggelivei (Pipenhusveien)

Disse veiene/løypene blir ikke berørt:

  • Gamle Heggelivei (Skansebakken-Lysedammene-Smedmyrkoia-Kjagdalskrysset) er frigitt til skiløype fra første snøfall som tidligere.
  • Gråseterveien frem til dammen på Heggelivann vil som vanlig frigis til skiløype fra 1. desember.
  • Løypa opp Storebekk-Dammyra og videre til Løvlia vil ikke bli berørt av arbeidene.
  • Kjagdalskrysset-Oppkuvvann-Gagnumseter blir ikke berørt.
  • Vi har fått tillatelse til å legge løypa ut av brøytet vei på den 200meter lange strekningen mellom toppen av Gopletjernsbakkene og Kjagdalskrysset. Rydding/tilrettelegging av dette skjer i disse dager.

Bilder fra Krokskogen - Hole

Tromling på Djupdalsveien
Tromling på Djupdalsveien
(Foto: Kjell Berg, 07.12.2021)
Tromling på Djupdalsveien
Tromling på Djupdalsveien
(Foto: Kjell Berg, 07.12.2021)
Henge på stava-klubben hadde treff på isen
Henge på stava-klubben hadde treff på isen
(Foto: Morten Synstelien, 03.12.2021)
400 meter rundløype er klar til bruk ved Lokalet i Sørkedalen!
400 meter rundløype er klar til bruk ved Lokalet i Sørkedalen!
(Foto: Andreas Henriksen, 02.12.2021)

stuer med servering

Løvlia

Løvlia

Stengt i dag
Sørsetra

Sørsetra

Stengt i dag
Ringkollstua

Ringkollstua

Stengt i dag
Heggelia

Heggelia

Ingen Informasjon
Storebekkbua

Storebekkbua

Stengt i dag
Greinehytta

Greinehytta

Stengt i dag
Damtjern varmestue

Damtjern varmestue

Ingen Informasjon
+ - Vis alle færre stuer med servering

stuer med servering

Løvlia

Løvlia

Stengt i dag

Sørsetra

Stengt i dag

Ringkollstua

Stengt i dag

Heggelia

Ingen Informasjon

Storebekkbua

Stengt i dag

Greinehytta

Stengt i dag

Damtjern varmestue

Ingen Informasjon
+ - Vis alle færre stuer med servering

Webkamera

Webkamera ved Lokalet i Sørkedalen
Sørkedalen
Webkamera ved Ringkollen
Ringkollen
Webkamera ved Sollihøgda
Sollihøgda
Webkamera ved Kleivstua
Kleivstua
Se alle webkamera

Værvarsel (YR.NO)

Logoer for Kvikk Lunsj, Aftenposten og Obos.
) )

Samarbeidspartnere