Føremelding for Hurummarka

Tilbake til alle områder

stuer med servering

Stikkvannshytta en fin vinterdag

Stikkvannshytta

Ingen Informasjon
Vinter på Grønsand

Grønsand Gjestegård

Ingen Informasjon

stuer med servering

Stikkvannshytta en fin vinterdag

Stikkvannshytta

Ingen Informasjon

Grønsand Gjestegård

Ingen Informasjon

Siste bilder fra Hurummarka

Nord for Nesset er det tilrettelagt med benker og bord med utsikt mot Oscarsborg og Håøya. Denne dagen hadde også en moderne sightseeing-båt merket «The Fjords» ankret opp der. I tillegg kom en flokk med ca. 20 delfiner svømmende forbi med hyppige, men beherskede hopp.
Utsikt mot moderne Oscarsborg med turistbåt og delfiner
(Foto: Odd Tore Saugerud , 31.08.2022)
Nedenfor Nesset batteri er det et høyt og langt stup, sannsynligvis dannet da steinblokkene til jetéen over vestre løp ved Håøya ble tatt ut der. Her har Kyststien laget en bratt trapp ned, siden adkomsten forbi kommandørboligen nå er sperret. Nedenfra ser den ut som en himmelstige som ender rett opp i himmelen.
Trappen ned fra Nesset batteri
(Foto: Odd Tore Saugerud , 31.08.2022)
På Nesset er det fortsatt spor etter batteriet, men dette er sannsynligvis en rest etter luftvernstillingen som ble opprettet i 1953 med to Bofors 40 mm automatkanoner. Den står på taket av en bunker som bl.a. inneholdt ammunisjonslagre. Dette er utsikten mot nord derfra.
En kanonstilling på Nesset batteri
(Foto: Odd Tore Saugerud , 31.08.2022)
Logoer for Kvikk Lunsj, Aftenposten og Obos.
) )

Samarbeidspartnere