Minneord: Odd Seim-Haugen

En hedersmann med sterk stemme har forlatt oss.

Odd Seim-Haugen døde 3. juli etter lang tids sykdom. Med hans bortgang har Skiforeningen og norsk idrett mistet en bauta. Han ble i 1996 utnevnt til foreningens niende æresmedlem, for sitt allsidige virke for foreningen og norsk skisport gjennom mange år.  

Odd var et samfunnsengasjert menneske, en pådriver, et ja-menneske med stor arbeidskapasitet, resultatorientert med en stor porsjon positiv utålmodighet. Alt sammen egenskaper som norsk idrett, og skiidretten spesielt, har kunnet dra nytte av. Han har lagt ned en stor frivillig innsats og et omfattende arbeid for idretten på mange plan.

Høyesterettsadvokat Odd Seim-Haugen lot også idretten dra nytte av hans juridiske kunnskap både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt blant annet som leder av Appellutvalget i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Internasjonalt var han i en årrekke voldgiftsdommer ved den internasjonale voldgiftsretten for idrettssaker, CAS, i Lausanne i Sveits.

Listen over hans tillitsverv i Skiforeningen er lang. Her er noen eksempler: Styreleder i Skiforeningen (1973-1978), medlem og ordfører i Rådet, og senere møtterett i Rådet som Æresmedlem (1978- d.d.). Formann i organisasjonskomiteen for Holmenkollen Kandahar(1970-1974). Formann i Norefjell Ski og Friluftsenter (1970-1979) Formann i organisasjonskomiteen for Holmenkollen Ski Festival (1977-1982), formann i organisasjonskomiteen for VM på ski nordiske grener i 1982.

Odd var medlem i Skiklubben Ull fra 1993, formann 2004-2011 og ble æresmedlem i 2012.  

En person med et slikt aktivitetsnivå vil bli savnet av mange. Vi vil spesielt savne mennesket og vennen Odd.

På vegne av Foreningen til Ski-Idrettens Fremme

Styreleder Jon Hindar

Rådsmedlem Rolf Nyhus

Fung. generalsekretær Steinar Eidaker