«I gammelt seterlandskap»

Krokskogen er seterlandskapet framfor noe i Oslomarka, og på denne turen sykler du tvers gjennom deler av dette området. På Sørsetra, som ligger midtveis, er det åpent for servering på søndager i deler av sykkelsesongen. Ukens tur har sitt utgangspunkt på Sollihøgda.

Se alle detaljer (kart, sykkelruter mm.) om turen »»

Rett UT 723

Tre eldre ukens turer

17 Sep 2016

Rundtur i Lillomarka

Uke 38 2016

12 Sep 2016

Gullverksrunden

Uke 37 2016