#28: Råsjøstua

Moh.: 440 m
Steder i nærheten [ Råsjøen ]

Oppslagstavle

Raasjøstua

Ingen åpningstider registrert for i dag.

Ingen nye meldinger.

  • Bestyrere/hytteverter: Nannestad og Gjerdrum Røde Kors
  • Telefon: 451 00 092
  • Servering
  • Egen hjemmeside

Oversiktskart - Råsjøstua

Beskrivelse

Råsjøstua var opprinnelig stall for arbeidshestene i skogen fra rundt århundreskiftet. Etter at motorsagen og senere traktorer og hogstmaskiner ble tatt i bruk, har aktiviteten gradvis endret seg på Råsjøen.

Den gamle stallen ble stående brakk i 40 år før det ble tatt en avgjørelse om å restaurere den. Restaureringsarbeidet ble avsluttet i 1992 og her er siden den dag servert mange tusen vafler, solbærtoddy og elgpølser til glade skigåere.

I Råsjøstua kan man drømme seg tilbake til de dagene hester og sterke menn var dominerende her oppe.

Man har valgt å beholde mest mulig av den opprinnelige stallen, for å opprettholde noe av atmosfæren fra fordums tid. I de gamle spiltau, hvor hestenes navneskilt fortsatt henger, kan man varme opp kalde tær mens man får noe av det beste skogen kan varte opp med, nemlig elgpølser. Dette sammen med at vi har gjort oss flid med å tilby skiløpere gode preparerte løyper til enhver tid, har gjort Råsjøstua mer og mer populær for skigåere.

Det er også mulig å leie Råsjøstua til ulike arrangementer.

Ankomst

Stua danner et naturlig knutepunkt for løyper og ruter i Romeriksåsene. Nordfra kommer hovedløypa fra Råbjørn, dvs. traseen for Skiforeningens Lygnatur. Østfra går det skogsbilveg og løyper fra f.eks. Sjonken i Nannestad, det samme gjelder fra vest, med både skogsbilveg og skiløype fra Harestua og Bjørgeseter. Sørfra er det enkelt å komme inn fra Hakkim. Hit kan man også kjøre bil for å slippe de kraftige stigningene opp fra Hakadal.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Råsjøstua