I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Kjekstadmarka

Kjekstadmarka tilbyr et variert og familevennlig terreng med Brennåsen på 361 meter som høyeste punkt. Området er lett tilgjengelig fra E18 Asker-Drammen og riksvei 23 samt Spikkestadbanen. Det er et viktig rekreasjonsområde for innbyggere i Lier, Asker og Røyken, med serveringsstedene ROS-hytta og Blåfjellhytta som de mest populære turmål.

Løypene i Lier prepareres av Lier kommune, og er bare delvis tatt med i føremeldingen, mens resten av Kjekstadmarka prepareres av Skiforeningen.

En tur i Kjekstadmarka kan kombineres med turer i andre marker hvis en er villig å ta av seg skiene og gå noen få meter. På Liertoppen og Lierskogen er det forbindelse under E18 til Vestmarka. Fra Dikemark kan en fortsette over Verkensvann til løypesystemet i Asker syd. En kort fottur Røyken rådhus over riksvei 23 og tvers over Katrineåsen bringer en inn i Villingstadmarka.

Asker syd består av skogsterreng rundt Vardåsen, mens løypenettet i lavereliggende områder går over jorder og gjennom små skogholt. Hele løypenettet prepareres av Skiforeningen og blir tatt med i føremeldingen. Området er knyttet til Vestmarka via en løype under E18 fra Vardåsen.

Røyken syd tilbyr markaområder hvor en ikke trenger å gå i kø, flere steder med vid utsikt ut over Oslofjorden eller Drammensfjorden. Fra utsiktstårnet på serveringsstedet Herstadhei Turisthytte i Villingstadmarka kan en følge skipstrafikken på begge fjorder. Løypene kjøres opp av Skiforeningen og oppdateres fortløpende. Det er forbindelse fra Bjorvann i Årosmarka til løypenettet i Hurum. Bårsrudmarka er knyttet til Årosmarka ved Sundbykrysset like nord for Åros sentrum.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Kjekstadmarka: Innfallsporter
Nr Navn Type Bilder Moh.
Dikemark - Haukelia
Beskrivelse kommer
167 Dikemark Innfallsport (parkering) 196
168 Skjellestad Innfallsport 146
Bødalen - Åros
Beskrivelse kommer
178 Nærsnes Innfallsport (parkering) 17
395 Torvbråten skole Innfallsport (parkering) 130
175 Åros Innfallsport 90
Røyken - Spikkestad
Beskrivelse kommer
177 Enga Innfallsport (parkering) 46
164 Kjekstad golfbane Innfallsport (parkering) 123
1983 Kjosmyra Innfallsport (parkering) 170
208 Røyken Innfallsport (parkering) 117
162 Spikkestad Innfallsport (parkering) 110
163 Transet Innfallsport (parkering) 165
171 Hallenskog Innfallsport 101
Dikemark - Gullhella - Heggedal
Beskrivelse kommer
918 Borgen skole Innfallsport (parkering) 165
916 Eidsletta Innfallsport (parkering) 128
170 Gullhella Innfallsport (parkering) 106
1269 Heggedal Innfallsport (parkering) 99
1594 Vardåsen skole Innfallsport (parkering) 195
209 Østenstad Innfallsport (parkering) 75
169 Nyborgåsen Innfallsport 273
421 Sydskogen Innfallsport 139
Lierdalen
Beskrivelse kommer
165 Gjellebekk Innfallsport (parkering) 230
426 Kjenner Innfallsport (parkering) 240
1753 Myrvoll Innfallsport (parkering) 182
424 Reistad Innfallsport 65
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
1272 Gullaugkleiva Innfallsport (parkering) 123
397 Sundbykrysset Innfallsport 37

26 steder vist.