I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Østmarka

Det mest karakteristiske for Østmarka er trange daler som går i nord-syd-retningen, og som delvis vanskeliggjør skiturer i øst-vest-retning. Dalene bidrar også til at landskapet har en litt mer innelukket karakter enn for eksempel det vi finner i Nordmarka og på Krokskogen.

Fiskeinteresserte bes merke seg Østmarka. Tross lett tilgjengelighet og bebyggelse tett opp til på alle kanter, er det mye fisk og ganske lett å få den i Østmarka.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Østmarka: Markastuer
Nr Navn Type Bilder Moh.
Ytre Enebakk - Kirkebygda
Beskrivelse kommer
721 Larsbraaten Stue, hytte (andre) 182
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
Beskrivelse kommer
51 Skullerudstua Skiforeningsstue 130
59 Mariholtet Stue, hytte (andre) 200
246 Rustadsaga Stue, hytte (andre) 155
251 Østmarksetra Stue, hytte (andre) 212
Losby - Vangen
Beskrivelse kommer
2059 Fiskelaushytta Stue, hytte (andre) 253
1260 Losby gårdskafé Stue, hytte (andre) 190
2077 Stallen Stue, hytte (andre) 177
Lørenskog - Rælingen
Beskrivelse kommer
356 Sandbekkstua Stue, hytte (andre) 208
323 Setertjernstua Stue, hytte (andre) 260
373 Skihytta i Lørenskog Stue, hytte (andre) 195
372 Skulerudstua Stue, hytte (andre) 185
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
Beskrivelse kommer
52 Vangen Skiforeningsstue 270
254 Sandbakken Stue, hytte (andre) 195
253 Skjelbreia Stue, hytte (andre) 227
1976 Tretjernskoia Stue, hytte (andre) 221
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
1346 Bøvelstad Stue, hytte (andre) 200
357 Huldreheim Stue, hytte (andre) 270
691 Røyrivannskoia Stue, hytte (andre) 190
687 Øvresaga Stue, hytte (andre) 225

20 steder vist.