I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Østmarka

Det mest karakteristiske for Østmarka er trange daler som går i nord-syd-retningen, og som delvis vanskeliggjør skiturer i øst-vest-retning. Dalene bidrar også til at landskapet har en litt mer innelukket karakter enn for eksempel det vi finner i Nordmarka og på Krokskogen.

Fiskeinteresserte bes merke seg Østmarka. Tross lett tilgjengelighet og bebyggelse tett opp til på alle kanter, er det mye fisk og ganske lett å få den i Østmarka.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Østmarka: Nedlagt plass, seter, koie
Nr Navn Bilder Moh.
Streifinn - Vengsveien
Beskrivelse kommer
1245 Finland 315
340 Grusbakken 198
368 Kølabonn 250
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
Beskrivelse kommer
347 Bremsrud 164
260 Gullsmeden 216
1255 Petersbråtan 200
1328 Sagstua 104
247 Øgården 185
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
Beskrivelse kommer
272 Bysetra 261
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
1212 Dølerud 180
638 Elvågaseter 200
1109 Finnland 171
415 Kattisa 167
364 Lutdalen 190
362 Løkenseter 270
434 Sarabråten 190
1292 Søndre Skytten 216
818 Tangen 180

18 steder vist.