I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Østmarka

Det mest karakteristiske for Østmarka er trange daler som går i nord-syd-retningen, og som delvis vanskeliggjør skiturer i øst-vest-retning. Dalene bidrar også til at landskapet har en litt mer innelukket karakter enn for eksempel det vi finner i Nordmarka og på Krokskogen.

Fiskeinteresserte bes merke seg Østmarka. Tross lett tilgjengelighet og bebyggelse tett opp til på alle kanter, er det mye fisk og ganske lett å få den i Østmarka.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Østmarka: Vann, tjern
Nr Navn Bilder Moh.
Ytre Enebakk - Kirkebygda
Beskrivelse kommer
2005 Holmetjernet 203
Streifinn - Vengsveien
Beskrivelse kommer
1241 Merratjern 217
1242 Påstrand 239
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
Beskrivelse kommer
366 Igletjern 233
1364 Igletjern 198
267 Lutvann 205
563 Nord-Elvåga 196
268 Nøklevann 163
597 Sør-Elvåga 195
598 Ulsrudvannet 188
1257 Østensjøvannet 107
Losby - Vangen
Beskrivelse kommer
880 Eriksvann 200
843 Fløyta 173
869 Forfoten 205
819 Geitsjøen 174
2075 Kytetjerna 245
1305 Morterudvann 219
564 Nordre Krokvann 207
333 Rausjø 232
840 Røyrivann 173
581 Smalvann 248
322 Søndre Krokvann 236
817 Tappenbergvann 213
1063 Tonevann 245
Lørenskog - Rælingen
Beskrivelse kommer
320 Mønevann 170
325 Nordbysjøen 229
324 Ramstadsjøen 266
816 Åmotdammen 247
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
Beskrivelse kommer
344 Paradisputten 230
342 Skålsjøen 254
263 Sværsvann 136
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
328 Bikkjetjerna 234
1622 Bindingsvannet 172
1306 Bjørntjernet 223
536 Blåtjern 248
832 Børtervann 193
258 Drettvann 254
332 Gjeddevann 250
341 Halssjøen 272
1285 Hauktjern 244
383 Kutjerna 206
348 Langvann 213
559 Midtre Krokvann 215
811 Mosjøen 233
567 Puttjerna 271
570 Rundvann 242
573 Setertjern (Østmarka) 252
1073 Skjelbreiavann 214
574 Skraperudtjern 125
1298 Steinsjøen 241
1592 Styggvannet 226
1862 Svartkulp 191
595 Svartkulp (Østmarka) 258
1095 Svartoren 215
269 Trollvann 215
1297 Tømmerholtjern 222
1094 Øyeren 101

57 steder vist.