Ut på tur? På denne siden finner du forslag til turer med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Turforslagene presenteres med kart, beskrivelser og bilder. Du finner også informasjon om hvordan du kommer seg til startstedet, enten med bil eller kollektivt.

Søk etter turer
Vis tur nummer

Vestmarka

Vestmarka
Skiforeningens maskin i området preparerer fra Solli i syd, Asdøltjern/Vestergyllen i vest, Mikkelsbonn i nord, Furuholmen/Gupu/Semsvannet i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Solli og preparering starter herfra i en av de to retningene: Myggheim eller lysløypa i retning Sandungen. Lysløypa på Solli kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Bærum kommune preparerer fra Vestmarksetra/Furholmen i syd, Sandungen N i vest, Sollihøgda/Skoglund i nord og Skui/Tanum i øst. Bærum kommune preparerer også lysløypene på Vestmarksetra og Skui-Jordbru-Vestmarksetra. Bærum kommune har en løypemaskin stasjonert på Nedre Gupu.
Asker lavland
Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Vardåsen, jordene på Gullhella, lysløypa på Solvang, strekket Solvang-Bergsmarka-Solli, lysløypene i Vollen og på Holmen. Løypemaskinen er stasjonert på Eid og preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Vardåsen kjøres normalt daglig. Lysløypene på Holmen, i Vollen og på Solvang prepareres til kveldstrening tirsdag og torsdag når det er nok snø. Ved bra snøforhold prepareres det gjerne annenhver dag mot henholdsvis Sydskogen og Solli.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiturer, Vestmarka
Nr Navn Fra Til Km
Vestmarka
304 Turen for de minste Solli gård Solli gård 4.2
35 Inn til Furuholmen Tanum kirke Furuholmen 5.5
294 Rundt Svartvann fra Skoglund Skoglund Skoglund 6.8
431 Sandungsrunden Solli gård Solli gård 7.7
451 Til Grønland og Mikkelsbonn Vestmarksetra Vestmarksetra 13.2
305 Snesikkert i Vestmarka Vestmarksetra Vestmarksetra 13.6
115 På tur fra Semsvannet Semsvannet Semsvannet 17.0
476 Over ås og myrer Vestmarksetra Vestmarksetra 20.7
408 Vestergyllen Vestmarksetra Vestmarksetra 23.7
477 Lavland og høyland Solvang Solvang 24.1
43 I hjertet av Vestmarka Solli gård Solli gård 25.4
117 Ytterpunkt i Vestmarka Tranby Skui 30.1
303 Lett runde fra Asker til Semsvannet Asker Asker 6.6
200 På sti og vei nord i Vestmarka Skoglund Skoglund 7.1
328 Lett runde fra Asker Asker Asker 12.1
194 Gjennom kulturlandskapet ved Stovivann Skui Skui 12.7
396 Elvelangs i Vestre Bærum Skui Skui 14.1
104 Rundtur fra Semsvannet Semsvannet Semsvannet 14.2
108 Vestmarka mot sør Skoglund Semsvannet 16.1
121 Fra Lier til Asker Heia Semsvannet 16.5
342 Nord og sør for motorveien Asker Asker 19.0
106 Rundtur fra Vestmarksetra Vestmarksetra Vestmarksetra 20.8
105 Rundtur fra Solli Solli gård Solli gård 21.4
195 Variert rundtur i Vestmarka Skui Skui 22.1
201 Til Asdøljuvet og store vestmarksvann Heia Heia 30.9
199 Vestmarksrunde fra Sylling Enger Enger 34.1
341 Ettermiddagstur mellom nabokommuner Asker Asker 39.3
323 Sørover fra Asker Asker Asker 41.2
Krokskogen - Hole
116 Vestmarka fra nord til sør Sollihøgda Jansløkka skole 17.7
257 Langtur fra Ringkollen til Hvalstad Ringkollen Hvalstad 58.0
Kjekstadmarka
107 Nordover fra Liertoppen Gjellebekk Skoglund 30.6

31 turer vist, totalt 626.5 km.