Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Sørmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Ski i syd, Stuene/Grevestua i vest, Grønliåsen i nord og Skeidarkollen i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Siggerud. Preparering starter normalt på golfbanen på Greverud. Lysløypa på Greverud prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Lysløypa på Siggerud prepareres etter behov når det er nok snø. Lysløypa mellom Langhus og Ski, lysløypa i Nøstvetmarka, lysløypa på Vevelstad og lysløypa mellom Fløisbonn og Greverud blir preparert ved behov.

Løypene i Kråkstad, Tomter og Hobøl prepareres av Kråkstad IL og Hobøl idrettslag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Sørmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 28.01.2014 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 28.03.2018 1.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 17.02.2018 1.2
205 Fløysbonn - Kloppa 08.12.2018 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 07.12.2018 3.3
1218 Holen - Krokhol 10.12.2018 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 08.12.2018 2.0
951 Kloppa - Myrer 14.12.2018 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 10.12.2018 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 11.12.2018 4.6
175 Lysløypa i Grønliåsen 28.03.2018 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 28.03.2018 2.7
202 Lysløypa på Siggerud 03.04.2018 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 07.12.2018 2.3
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 15.03.2018 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 15.03.2018 1.3
214 Siggerud - Holen 08.12.2018 1.7
589 Siggerud - Kloppa 03.04.2018 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 26.03.2018 5.3
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 08.12.2018 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 11.12.2018 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 16.12.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 16.12.2018 1.5
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 08.12.2018 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 28.03.2018 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 09.12.2018 9.1
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 01.04.2018 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 01.04.2018 3.8
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet 09.12.2018 1.1
587 Kroerløypa 17.03.2018 14.5
196 Lysløypa i Kroer 20.02.2018 3.2
590 Rustadjordet 09.12.2018 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa 09.12.2018 1.5
191 Søråsjordet 09.12.2018 1.8
197 Vestbyrunden 09.12.2018 10.3
591 Vollebekkjordet 09.12.2018 2.6
593 Ås - Kråkstad 07.03.2018 10.0
199 Ås -Trampen 09.12.2018 4.1
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 27.03.2018 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 27.03.2018 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 10.12.2018 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 26.03.2018 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka 10.12.2018 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 27.03.2018 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 26.03.2018 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 27.03.2018 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 14.03.2018 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 26.03.2018 6.1
Kråkstad - Hobøl
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
800 Kråkstad - Granerud 27.03.2018 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 27.03.2018 6.1
594 Lysløypa på Kråkstad 11.02.2018 3.6
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 11.03.2018 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 11.03.2018 1.1
806 Skotbu - Vientjern 27.03.2018 3.8
943 Skotburunden 09.12.2018 4.8
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
Lyseren - Mjær
1446 Brevik - Skimtefjell 21.03.2018 5.0
1485 Padderud - Brevik 00.00. 0 2.1
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
1462 Tjernsli – Brevik (over Lyseren) 00.00. 0 5.6
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 27.03.2018 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 26.03.2018 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 27.03.2018 3.2
801 Granerud - Vientjern 13.12.2018 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 11.03.2018 1.7
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 04.03.2018 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 11.03.2018 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 11.03.2018 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 13.12.2018 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 27.03.2018 4.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer 07.12.2018 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 08.12.2018 2.1
1445 Larsbraaten - Padderud 04.04.2018 2.5
337 Ytre Enebakk - golfbanen 08.12.2018 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

86 løyper vist, totalt 346.5 km.