Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Sørmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Ski i syd, Stuene/Grevestua i vest, Grønliåsen i nord og Skeidarkollen i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Siggerud. Preparering starter normalt på golfbanen på Greverud. Lysløypa på Greverud prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Lysløypa på Siggerud prepareres etter behov når det er nok snø. Lysløypa mellom Langhus og Ski, lysløypa i Nøstvetmarka, lysløypa på Vevelstad og lysløypa mellom Fløisbonn og Greverud blir preparert ved behov.

Løypene i Kråkstad, Tomter og Hobøl prepareres av Kråkstad IL og Hobøl idrettslag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Sørmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 28.01.2014 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 19.02.2018 1.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 17.02.2018 1.2
205 Fløysbonn - Kloppa 19.02.2018 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 19.02.2018 3.3
1218 Holen - Krokhol 17.02.2018 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 19.02.2018 2.0
951 Kloppa - Myrer 19.02.2018 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 19.02.2018 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 19.02.2018 4.6
175 Lysløypa i Grønliåsen 19.02.2018 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 19.02.2018 2.7
202 Lysløypa på Siggerud 19.02.2018 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 19.02.2018 2.3
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 19.02.2018 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 19.02.2018 1.3
214 Siggerud - Holen 19.02.2018 1.7
589 Siggerud - Kloppa 19.02.2018 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 19.02.2018 5.3
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 19.02.2018 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 19.02.2018 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 19.02.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 19.02.2018 1.5
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 19.02.2018 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 19.02.2018 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 18.02.2018 9.1
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 19.02.2018 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 19.02.2018 3.8
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet 19.02.2018 1.1
587 Kroerløypa 14.02.2018 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 19.02.2018 4.0
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 19.02.2018 5.0
590 Rustadjordet 19.02.2018 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa 19.02.2018 1.5
191 Søråsjordet 19.02.2018 1.8
197 Vestbyrunden 19.02.2018 10.3
591 Vollebekkjordet 19.02.2018 2.6
593 Ås - Kråkstad 16.02.2018 10.0
199 Ås -Trampen 19.02.2018 4.1
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 19.02.2018 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 19.02.2018 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2018 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 19.02.2018 2.7
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 13.02.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 16.02.2018 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 19.02.2018 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 16.02.2018 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 19.02.2018 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 19.02.2018 6.1
Kråkstad - Hobøl
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 19.02.2013 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 23.01.2015 5.5
800 Kråkstad - Granerud 16.02.2018 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.02.2018 6.1
594 Lysløypa på Kråkstad 11.02.2018 3.6
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 18.02.2018 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 18.02.2018 1.1
806 Skotbu - Vientjern 16.02.2018 3.8
943 Skotburunden 16.02.2018 4.8
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 11.02.2018 4.8
Lyseren - Mjær
1446 Brevik - Skimtefjell 19.02.2018 5.0
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.02.2018 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 02.02.2018 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 16.02.2018 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.02.2018 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 18.02.2018 1.7
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 18.02.2018 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 18.02.2018 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 18.02.2018 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.02.2018 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.02.2018 4.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer 19.02.2018 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 16.02.2018 2.1
1445 Larsbraaten - Brevik (Steinenga) 19.02.2018 4.0
337 Ytre Enebakk - golfbanen 16.02.2018 5.5

83 løyper vist, totalt 333.7 km.