Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Sørmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Ski i syd, Stuene/Grevestua i vest, Grønliåsen i nord og Skeidarkollen i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Siggerud. Preparering starter normalt på golfbanen på Greverud. Lysløypa på Greverud prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Lysløypa på Siggerud prepareres etter behov når det er nok snø. Lysløypa mellom Langhus og Ski, lysløypa i Nøstvetmarka, lysløypa på Vevelstad og lysløypa mellom Fløisbonn og Greverud blir preparert ved behov.

Løypene i Kråkstad, Tomter og Hobøl prepareres av Kråkstad IL og Hobøl idrettslag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Sørmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 28.01.2014 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 09.03.2017 1.6
205 Fløysbonn - Kloppa 26.02.2017 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 10.03.2017 3.3
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 22.02.2017 2.0
951 Kloppa - Myrer 10.03.2017 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 10.03.2017 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 10.03.2017 4.6
175 Lysløypa i Grønliåsen 27.02.2017 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 27.02.2017 2.7
202 Lysløypa på Siggerud 07.03.2016 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.03.2016 2.3
214 Siggerud - Holen 07.03.2016 1.7
589 Siggerud - Kloppa 07.03.2016 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 07.03.2016 5.3
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 22.02.2017 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 10.03.2017 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 13.12.2017 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 14.12.2017 1.5
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 10.03.2017 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 26.02.2017 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 05.03.2016 9.1
1049 Stallerud - Bru 24.01.2016 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 26.02.2017 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 26.02.2017 3.8
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet 07.03.2016 1.1
587 Kroerløypa 21.02.2014 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 07.03.2016 4.0
196 Lysløypa i Kroer 08.03.2016 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 07.03.2016 5.0
590 Rustadjordet 08.03.2016 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa 08.03.2016 1.5
191 Søråsjordet 07.03.2016 1.8
197 Vestbyrunden 07.03.2016 10.3
591 Vollebekkjordet 07.03.2016 2.6
593 Ås - Kråkstad 08.03.2016 10.0
199 Ås -Trampen 08.03.2016 4.1
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 24.02.2017 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 26.02.2017 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 23.02.2017 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 26.02.2017 2.7
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 23.02.2017 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 08.03.2016 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 24.02.2017 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 08.03.2016 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 00.00. 0 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 08.03.2016 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 07.03.2016 6.1
Kråkstad - Hobøl
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 19.02.2013 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 23.01.2015 5.5
800 Kråkstad - Granerud 26.02.2017 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 26.02.2017 6.1
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 26.02.2017 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 26.02.2017 1.1
806 Skotbu - Vientjern 26.02.2017 3.8
943 Skotburunden 26.02.2017 4.8
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 08.03.2016 4.8
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 23.02.2017 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 24.02.2017 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 23.02.2017 3.2
801 Granerud - Vientjern 26.02.2017 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 26.02.2017 1.7
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 23.02.2017 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 26.02.2017 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 26.02.2017 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 26.02.2017 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 23.02.2017 4.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer 07.03.2016 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 26.02.2017 2.1
337 Ytre Enebakk - golfbanen 14.12.2017 5.5

76 løyper vist, totalt 310.6 km.