Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Sørmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Ski i syd, Stuene/Grevestua i vest, Grønliåsen i nord og Skeidarkollen i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Siggerud. Preparering starter normalt på golfbanen på Greverud. Lysløypa på Greverud prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Lysløypa på Siggerud prepareres etter behov når det er nok snø. Lysløypa mellom Langhus og Ski, lysløypa i Nøstvetmarka, lysløypa på Vevelstad og lysløypa mellom Fløisbonn og Greverud blir preparert ved behov.

Løypene i Kråkstad, Tomter og Hobøl prepareres av Kråkstad IL og Hobøl idrettslag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Sørmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 07.02.2019 1.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
205 Fløysbonn - Kloppa 15.02.2019 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
1218 Holen - Krokhol 15.02.2019 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 12.02.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer 13.02.2019 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 15.02.2019 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 15.02.2019 4.6
175 Lysløypa i Grønliåsen 07.02.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 07.02.2019 2.7
202 Lysløypa på Siggerud 12.02.2019 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.02.2019 2.3
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 07.02.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
214 Siggerud - Holen 05.02.2019 1.7
589 Siggerud - Kloppa 12.02.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 12.02.2019 5.3
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 15.02.2019 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 15.02.2019 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 15.02.2019 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 15.02.2019 1.5
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.02.2019 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 12.02.2019 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 05.02.2019 9.1
1049 Stallerud - Bru 03.02.2019 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 15.02.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 15.02.2019 3.8
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet 03.02.2019 1.1
587 Kroerløypa 30.01.2019 14.5
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
590 Rustadjordet 05.02.2019 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa 05.02.2019 1.5
191 Søråsjordet 03.02.2019 1.8
197 Vestbyrunden 03.02.2019 10.3
591 Vollebekkjordet 05.02.2019 2.6
593 Ås - Kråkstad 29.01.2019 10.0
199 Ås -Trampen 05.02.2019 4.1
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 15.02.2019 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 15.02.2019 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 15.02.2019 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka 13.02.2019 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 12.02.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 15.02.2019 6.1
Kråkstad - Hobøl
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 05.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
800 Kråkstad - Granerud 12.02.2019 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 12.02.2019 6.1
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 08.02.2019 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 08.02.2019 1.1
806 Skotbu - Vientjern 12.02.2019 3.8
943 Skotburunden 12.02.2019 4.8
942 Tomter idrettspark - Skotbu 25.01.2015 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 03.02.2019 5.0
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 03.02.2019 2.1
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 5.6
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 08.02.2019 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 02.02.2019 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 08.02.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern 12.02.2019 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 08.02.2019 1.7
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 08.02.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 08.02.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 08.02.2019 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 12.02.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 12.02.2019 4.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer 06.02.2019 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 15.02.2019 2.1
1445 Larsbraaten - Padderud 07.02.2019 2.5
337 Ytre Enebakk - golfbanen 15.02.2019 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

86 løyper vist, totalt 346.5 km.