Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 24.03.2017 7.0
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 23.03.2013 25.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 28.03.2017 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km 10.03.2017 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 01.04.2017 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 28.03.2017 3.3
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 13.03.2017 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 24.03.2017 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 18.03.2017 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 30.11.2017 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 15.03.2017 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 10.03.2017 2.2
314 Bogstad - Lathus 10.03.2017 1.9
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 02.03.2017 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet 14.12.2017 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 22.03.2017 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 20.03.2017 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 23.03.2017 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 14.12.2017 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 14.12.2017 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 29.11.2017 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 14.12.2017 1.8
698 Huseby - Bogstad 05.03.2016 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 11.05.2017 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 29.11.2017 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 14.12.2017 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 14.12.2017 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 27.04.2017 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 21.02.2013 5.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 14.03.2017 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 08.11.2016 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 21.03.2017 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 29.11.2017 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 24.03.2017 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 30.11.2017 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 09.03.2017 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 30.11.2017 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 14.12.2017 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 21.03.2017 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 24.03.2017 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
583 Gaustad - Sognsvann 11.03.2017 1.6
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 29.11.2017 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 12.03.2017 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 20.03.2017 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 01.04.2017 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 12.03.2017 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 09.03.2016 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 09.03.2017 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 25.03.2017 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 01.12.2017 5.5
711 Sognsvann snøpark 05.12.2017 1.4
799 Ullevålseter - Aurtjern 30.11.2017 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 14.12.2017 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 21.03.2017 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2017 8.0
363 Elveli - Finnerud 03.03.2017 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 31.03.2017 9.1
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2017 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 14.12.2017 1.9
438 Fløyta - Vensåsseter 23.03.2017 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 09.12.2017 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 31.03.2017 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 13.03.2017 3.3
213 Galemyr - Stormyra 19.03.2017 1.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 21.03.2017 1.5
1210 Holmenkollmarsjtraseen 23 km 24.03.2017 23.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 53 km 20.03.2016 53.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 05.12.2017 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 09.12.2017 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 31.03.2017 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 14.12.2017 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 09.03.2017 2.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 10.03.2017 10.9
1119 Langlia - Kveldrostjern 10.03.2017 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 23.03.2017 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 06.12.2017 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.02.2016 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 09.03.2017 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 10.03.2017 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2017 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 24.03.2017 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 10.03.2017 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 14.12.2017 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 09.12.2017 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 09.03.2017 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 31.03.2017 4.9
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 31.03.2017 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 29.11.2017 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 24.03.2017 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 09.03.2017 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 14.12.2017 4.4
1143 Svarten N - Langlia 20.03.2016 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 11.03.2016 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 09.12.2017 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 21.03.2017 4.2
703 Wyllerløypa - Bjordammen 17.03.2017 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 16.03.2017 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 09.03.2016 6.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 05.04.2017 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 22.03.2017 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 10.03.2017 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 18.03.2017 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 13.03.2017 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 10.03.2017 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 31.03.2017 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 10.03.2017 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 23.03.2017 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 08.03.2017 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 24.03.2017 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 24.03.2017 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 09.03.2017 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 24.03.2017 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 24.03.2017 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 09.03.2016 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 05.04.2017 1.5
359 Vesle Sandungen - Knappa 24.03.2017 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 10.04.2015 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 24.03.2017 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 31.03.2017 0.7
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 25.04.2017 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 09.03.2017 1.4
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
678 Hammeren - Sander 24.02.2017 3.3
127 Hammeren - Skar 10.03.2017 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 12.03.2017 2.8
660 Kjelsås - Monsetangen 12.03.2017 2.4
777 Kjelsås - Sander 09.03.2017 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 07.03.2016 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 02.03.2017 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 16.03.2017 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 09.03.2017 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 02.03.2017 1.2
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 01.12.2017 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 10.02.2017 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 02.03.2017 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 09.03.2017 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 24.04.2017 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 09.03.2017 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 01.12.2017 3.0
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 01.12.2017 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 01.12.2017 2.5
676 Sander - Dausjøen 09.03.2017 1.5
677 Sander - Monsetangen 24.04.2017 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 01.12.2017 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 10.03.2017 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 09.03.2017 2.6
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 04.03.2017 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 18.03.2017 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 04.03.2017 9.5
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 04.03.2016 1.8
1241 Lysløypa på Brannfjell 21.01.2015 2.0
1234 Rundløype Holmendammen 09.03.2016 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 11.03.2016 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 05.03.2016 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 21.01.2016 1.5
1237 Torshovdalen 08.11.2016 1.7
1238 Tøyenparken 21.01.2016 1.5
1239 Valle Hovin 21.01.2016 1.0
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 22.03.2017 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 09.03.2017 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 04.12.2017 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 25.04.2017 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 05.03.2017 3.5
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.01.2016 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 21.01.2016 6.7
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 05.03.2016 2.9
374 Lysløypa i Nittedal 07.12.2017 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 06.12.2017 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 09.03.2017 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 25.04.2017 5.4
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 06.03.2016 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 10.03.2016 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 10.03.2017 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 11.03.2017 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 11.03.2017 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 07.12.2017 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 07.03.2017 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 25.04.2017 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 11.02.2017 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 09.03.2017 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 11.03.2017 4.4
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 06.12.2017 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 11.03.2017 4.3

185 løyper vist, totalt 748 km.