Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 14.03.2018 7.0
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 17.03.2018 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 16.03.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 15.03.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 17.03.2018 3.3
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 13.03.2018 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 19.03.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 19.03.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 19.03.2018 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 14.03.2018 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.03.2018 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2018 1.9
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 13.03.2018 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet 19.03.2018 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 02.03.2018 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 16.03.2018 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 16.03.2018 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 15.03.2018 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 12.03.2018 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 14.03.2018 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 19.03.2018 1.8
698 Huseby - Bogstad 19.03.2018 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 19.03.2018 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 19.03.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 17.03.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 19.03.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 19.03.2018 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 19.03.2018 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 19.03.2018 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 16.03.2018 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 19.03.2018 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 19.03.2018 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 16.03.2018 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 18.03.2018 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 19.03.2018 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 19.03.2018 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 16.03.2018 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.03.2018 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
1435 Gaustad - Tuggerud 17.03.2018 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 19.03.2018 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 19.03.2018 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 19.03.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 19.03.2018 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 19.03.2018 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 19.03.2018 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 18.03.2018 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 16.03.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 18.03.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 19.03.2018 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 16.03.2018 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 19.03.2018 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 19.03.2018 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 16.03.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 14.03.2018 8.0
363 Elveli - Finnerud 19.03.2018 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 19.03.2018 9.1
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 14.03.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 17.03.2018 1.9
438 Fløyta - Vensåsseter 14.03.2018 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 16.03.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 16.03.2018 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 13.03.2018 3.3
213 Galemyr - Stormyra 13.03.2018 1.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 16.03.2018 1.5
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 16.03.2018 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 17.03.2018 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 16.03.2018 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 16.03.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 15.03.2018 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 09.03.2018 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 08.03.2018 2.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 16.03.2018 10.9
1119 Langlia - Kveldrostjern 16.03.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.03.2018 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 17.03.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 16.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 16.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 16.03.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 16.03.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 18.03.2018 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 16.03.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 18.03.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 17.03.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 16.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 12.03.2018 4.9
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 09.03.2018 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 17.03.2018 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 15.03.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 16.03.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 18.03.2018 4.4
1143 Svarten N - Langlia 16.03.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 14.03.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 16.03.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 14.03.2018 4.2
703 Wyllerløypa - Bjordammen 12.03.2018 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 18.03.2018 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 19.02.2018 6.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 15.03.2018 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 19.03.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 15.03.2018 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 16.03.2018 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 19.03.2018 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 14.03.2018 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 19.03.2018 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 19.02.2018 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 16.03.2018 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 12.03.2018 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 16.03.2018 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 09.03.2018 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 16.03.2018 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 16.03.2018 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 14.03.2018 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 13.03.2018 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 19.03.2018 1.5
359 Vesle Sandungen - Knappa 14.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 15.03.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 15.03.2018 0.7
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 28.02.2018 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 16.03.2018 1.4
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
678 Hammeren - Sander 16.03.2018 3.3
127 Hammeren - Skar 16.03.2018 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 19.03.2018 2.8
660 Kjelsås - Monsetangen 16.03.2018 2.4
777 Kjelsås - Sander 16.03.2018 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 13.03.2018 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 17.03.2018 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 16.03.2018 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 17.03.2018 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 16.03.2018 1.2
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 19.03.2018 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 17.03.2018 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 16.03.2018 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 16.03.2018 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 15.03.2018 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 15.03.2018 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 19.03.2018 3.0
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 18.03.2018 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 19.03.2018 2.5
676 Sander - Dausjøen 15.03.2018 1.5
677 Sander - Monsetangen 15.03.2018 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 02.03.2018 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 16.03.2018 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 19.03.2018 2.6
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.03.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 14.03.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.03.2018 9.5
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 19.03.2018 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 16.03.2018 4.0
1241 Lysløypa på Brannfjell 15.03.2018 2.0
1454 Musejordet 16.03.2018 0.9
1234 Rundløype Holmendammen 16.03.2018 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 15.03.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 14.03.2018 1.5
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
1456 Søndre Hansebakkjordet 14.03.2018 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 16.03.2018 2.0
1237 Torshovdalen 13.03.2018 1.7
1238 Tøyenparken 19.03.2018 1.5
1239 Valle Hovin 16.03.2018 1.0
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 19.03.2018 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 16.03.2018 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 16.03.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 16.03.2018 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 10.03.2018 3.5
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.03.2018 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 13.03.2018 6.7
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 14.03.2018 2.9
374 Lysløypa i Nittedal 19.03.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 17.03.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 16.03.2018 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 16.03.2018 5.4
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 13.03.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 13.03.2018 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 18.03.2018 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 04.03.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 13.03.2018 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 19.03.2018 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 19.03.2018 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 16.03.2018 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 15.03.2018 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 19.03.2018 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 17.03.2018 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 13.03.2018 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 14.03.2018 4.3

192 løyper vist, totalt 765 km.