Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 23.03.2013 25.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 28.03.2017 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km 10.03.2017 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 01.04.2017 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 28.03.2017 3.3
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 04.03.2016 1.8
1234 Rundløype Holmendammen 09.03.2016 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 21.01.2016 1.5
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 24.03.2017 7.0
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 16.03.2017 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 09.03.2016 6.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 05.04.2017 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 22.03.2017 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 10.03.2017 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 18.03.2017 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 13.03.2017 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 10.03.2017 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 31.03.2017 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 10.03.2017 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 23.03.2017 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 08.03.2017 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 24.03.2017 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 24.03.2017 3.1
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 24.03.2017 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 24.03.2017 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 09.03.2016 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 05.04.2017 1.5
359 Vesle Sandungen - Knappa 24.03.2017 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 10.04.2015 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 24.03.2017 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 31.03.2017 0.7
Maridalen
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
127 Hammeren - Skar 10.03.2017 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 12.03.2017 2.8
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 02.03.2017 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 16.03.2017 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 09.03.2017 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 16.03.2017 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 10.02.2017 2.2
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 26.04.2017 5.1
709 Skar - Øyungen (vestlig) 10.03.2017 2.5
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 04.03.2017 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 18.03.2017 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 04.03.2017 9.5
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 22.03.2017 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 09.03.2017 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 29.04.2017 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 25.04.2017 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 05.03.2017 3.5
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.01.2016 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 21.01.2016 6.7
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 05.03.2016 2.9
374 Lysløypa i Nittedal 10.03.2017 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 25.04.2017 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 09.03.2017 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 25.04.2017 5.4
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 06.03.2016 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 10.03.2016 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 10.03.2017 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 11.03.2017 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 11.03.2017 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 25.04.2017 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 07.03.2017 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 25.04.2017 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 11.02.2017 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 09.03.2017 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 11.03.2017 4.4
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 06.03.2017 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 11.03.2017 4.3
Sognsvann - Ullevålseter
583 Gaustad - Sognsvann 11.03.2017 1.6
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 20.03.2017 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 12.03.2017 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 20.03.2017 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 01.04.2017 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 12.03.2017 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 09.03.2016 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 09.03.2017 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 25.03.2017 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 25.03.2017 5.5
711 Sognsvann snøpark 03.04.2017 1.4
799 Ullevålseter - Aurtjern 01.04.2017 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 11.05.2017 4.0
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 13.03.2017 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 24.03.2017 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 18.03.2017 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 25.03.2017 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 15.03.2017 1.4
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 02.03.2017 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet 11.05.2017 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 22.03.2017 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 20.03.2017 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 23.03.2017 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 22.03.2017 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 11.05.2017 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 11.05.2017 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 13.05.2017 1.8
698 Huseby - Bogstad 05.03.2016 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 11.05.2017 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 11.05.2017 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 11.05.2017 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 25.04.2017 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 27.04.2017 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 21.02.2013 5.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 14.03.2017 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 08.11.2016 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 21.03.2017 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 11.05.2017 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 24.03.2017 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 23.03.2017 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 09.03.2017 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 23.03.2017 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 11.05.2017 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 21.03.2017 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 24.03.2017 2.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
363 Elveli - Finnerud 03.03.2017 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 31.03.2017 9.1
1210 Holmenkollmarsjtraseen 23 km 24.03.2017 23.0
1119 Langlia - Kveldrostjern 10.03.2017 2.6
703 Wyllerløypa - Bjordammen 17.03.2017 1.5

121 løyper vist, totalt 487.9 km.