Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Krokskogen
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 19.02.2018 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 16.02.2018 2.7
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 16.02.2018 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 17.02.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 17.02.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 17.02.2018 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 29.01.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 16.02.2018 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 19.02.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 11.02.2018 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 19.02.2018 3.5
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.02.2018 2.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 00.00. 0 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 00.00. 0 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 19.02.2018 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 19.02.2018 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 19.02.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 19.02.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 16.02.2018 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 19.02.2018 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 19.02.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 17.02.2018 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 19.02.2018 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 19.02.2018 10.5
458 Skileik på Ringkollen 18.02.2018 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 28.01.2018 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 17.02.2018 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 18.02.2018 3.2
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 16.02.2018 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 19.02.2018 4.8
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 18.02.2018 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 18.02.2018 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 18.02.2018 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 18.02.2018 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 17.02.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 16.02.2018 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 18.02.2018 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2016 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 18.02.2018 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 18.02.2018 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 18.02.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 18.02.2018 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 18.02.2018 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 19.02.2018 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 18.02.2018 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 19.02.2018 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 18.02.2018 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 18.02.2018 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 19.02.2018 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 18.02.2018 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 19.02.2018 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 18.02.2018 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 17.02.2018 8.0
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 17.02.2018 7.0
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 18.02.2018 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 14.02.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 18.02.2018 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 19.02.2018 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 19.02.2018 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 19.02.2018 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 19.02.2018 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 12.01.2018 1.7
Lommedalen
357 By - Greinehytta 19.02.2018 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 15.02.2018 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 16.02.2018 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 19.02.2018 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 19.02.2018 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 16.02.2018 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 16.02.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 18.02.2018 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 19.02.2018 7.5
988 Tobonn - By 19.02.2018 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 19.02.2018 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 18.02.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 18.02.2018 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 18.02.2018 5.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 17.02.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 17.02.2018 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 19.02.2018 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 17.02.2018 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 19.02.2018 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 17.02.2018 2.2
236 Ølja rundt 19.02.2018 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 17.02.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 17.02.2018 2.6
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 17.02.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 19.02.2018 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 17.02.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 17.02.2018 2.1
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 19.02.2018 2.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 19.02.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 16.02.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 16.02.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 19.02.2018 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 19.02.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 19.02.2018 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 17.02.2018 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 16.02.2018 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 19.02.2018 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 19.02.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 16.02.2018 1.8
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 15.02.2018 10.9
1119 Langlia - Kveldrostjern 18.02.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.02.2018 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 19.02.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 15.02.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 16.02.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 15.02.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 17.02.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 16.02.2018 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 15.02.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 19.02.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 19.02.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 16.02.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 19.02.2018 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 19.02.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 19.02.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 19.02.2018 4.4
1143 Svarten N - Langlia 18.02.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 17.02.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 19.02.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 17.02.2018 4.2

128 løyper vist, totalt 608.6 km.