Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Krokskogen
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 18.03.2017 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 24.03.2017 4.8
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 25.03.2017 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 24.03.2017 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 25.03.2017 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 24.03.2017 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 17.04.2017 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 22.03.2017 2.2
236 Ølja rundt 25.03.2017 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 25.03.2017 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 25.03.2017 2.6
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 24.03.2017 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 17.04.2017 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 10.03.2017 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 24.03.2017 2.1
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 25.03.2017 2.5
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 26.03.2017 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 24.03.2017 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.03.2017 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 24.03.2017 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 10.03.2017 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 22.03.2016 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 26.03.2017 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2016 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 21.03.2017 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 11.03.2017 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 24.03.2017 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 25.03.2017 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 21.03.2017 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 25.03.2017 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 10.03.2017 7.4
70 Skileik Kleivstua 10.01.2016 0.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 21.03.2016 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 21.03.2017 3.7
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 20.03.2017 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 11.03.2016 2.7
Sollihøgda
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 09.03.2017 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 26.03.2017 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 25.03.2017 2.6
358 Lysløypa på Sollihøgda 26.03.2017 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 10.03.2017 8.0
85 Sollihøgda skileik 09.03.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 26.03.2017 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 23.03.2017 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 09.03.2017 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 23.03.2017 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 12.03.2017 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 22.03.2017 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 25.03.2017 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 21.03.2016 1.7
Lommedalen
357 By - Greinehytta 26.03.2017 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 10.03.2017 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 11.03.2016 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 26.03.2017 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 15.03.2017 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 08.03.2016 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 18.03.2016 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 18.03.2016 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 10.02.2017 7.5
988 Tobonn - By 11.03.2017 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 24.03.2017 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 11.03.2017 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 11.03.2017 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 26.03.2017 5.2
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 21.03.2017 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2017 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2017 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 31.03.2017 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 31.03.2017 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 31.03.2017 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 21.03.2017 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 53 km 20.03.2016 53.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 21.03.2017 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 31.03.2017 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 31.03.2017 1.8
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 10.03.2017 10.9
1119 Langlia - Kveldrostjern 10.03.2017 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 23.03.2017 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 25.03.2017 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.02.2016 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 09.03.2017 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 10.03.2017 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2017 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 24.03.2017 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 10.03.2017 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 31.03.2017 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 25.03.2017 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 09.03.2017 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 31.03.2017 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 24.03.2017 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 09.03.2017 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 04.04.2017 4.4
1143 Svarten N - Langlia 20.03.2016 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 11.03.2016 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 02.04.2017 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 21.03.2017 4.2
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 23.03.2017 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 24.03.2017 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 25.03.2017 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 03.03.2017 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 23.03.2017 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 25.03.2017 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 11.03.2017 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 25.03.2017 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 11.05.2017 3.5
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.03.2017 2.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 00.00. 0 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 00.00. 0 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 24.03.2017 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 31.03.2017 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 25.03.2017 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 29.04.2017 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 02.03.2017 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 10.03.2017 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 25.03.2017 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 18.04.2017 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 25.03.2017 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 26.03.2017 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 18.03.2017 10.5
458 Skileik på Ringkollen 24.03.2017 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 05.03.2017 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 25.03.2017 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 20.03.2016 3.2
Ugrupperte løyper
88 Finneflakseter - Kleivstua 22.03.2017 4.5

127 løyper vist, totalt 600.6 km.