Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Krokskogen
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 14.02.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 15.02.2019 2.7
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 13.02.2019 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 12.02.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 12.02.2019 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 12.02.2019 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 24.01.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 13.02.2019 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 12.02.2019 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 12.02.2019 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 12.02.2019 3.5
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 12.02.2019 2.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 11.02.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 11.02.2019 12.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 13.02.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 12.02.2019 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 13.02.2019 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 10.02.2019 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 12.02.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 11.02.2019 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 12.02.2019 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 11.02.2019 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 12.02.2019 10.5
1484 Ringkolltoppen rundt 00.00. 0 4.2
458 Skileik på Ringkollen 12.02.2019 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 13.02.2019 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 12.02.2019 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 13.02.2019 3.2
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 06.02.2019 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 11.02.2019 4.8
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 15.02.2019 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan 13.02.2019 3.5
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 15.02.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 15.02.2019 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 14.02.2019 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 15.02.2019 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 11.02.2019 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 04.04.2018 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 15.02.2019 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 27.03.2018 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 12.02.2019 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 15.02.2019 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 15.02.2019 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 13.02.2019 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 15.02.2019 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 11.02.2019 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 14.02.2019 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 11.04.2018 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 15.02.2019 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 13.02.2019 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 15.02.2019 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 13.02.2019 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 15.02.2019 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 14.02.2019 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 14.02.2019 8.0
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 08.02.2019 6.9
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 13.02.2019 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 14.02.2019 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 13.02.2019 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 15.02.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 15.02.2019 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 15.02.2019 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 15.02.2019 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Lommedalen
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
357 By - Greinehytta 15.02.2019 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 03.02.2019 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 15.02.2019 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 15.02.2019 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 15.02.2019 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 15.02.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 15.02.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 15.02.2019 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 12.02.2019 7.5
988 Tobonn - By 15.02.2019 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 15.02.2019 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 14.02.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 15.02.2019 5.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 12.02.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 12.02.2019 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 12.02.2019 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 12.02.2019 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 12.02.2019 3.0
236 Ølja rundt 12.02.2019 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 12.02.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 12.02.2019 2.6
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 12.02.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 12.02.2019 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 12.02.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 14.02.2019 2.1
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 12.02.2019 2.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 14.02.2019 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 14.03.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 14.03.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 15.02.2019 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 14.02.2019 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 12.02.2019 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 15.02.2019 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 13.02.2019 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 14.02.2019 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 14.02.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 12.02.2019 1.8
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 13.02.2019 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 12.02.2019 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 27.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 27.03.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 07.02.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 15.02.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 15.02.2019 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 14.02.2019 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 12.02.2019 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 14.02.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 14.02.2019 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 15.02.2019 4.4
1143 Svarten N - Langlia 14.02.2019 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 14.02.2019 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 15.02.2019 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 15.02.2019 4.2

129 løyper vist, totalt 602.9 km.