Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Follomarka

Det er to maskiner i dette området. Ås kommune har en maskin som kjøres av løypebas fra Skiforeningen. Denne maskinen preparerer i området fra Vestby i syd, lysløypa ved Universitetet i vest, Holstad i nord og Kroer i øst. Lysløypene på Ås prepareres etter behov når det er nok snø. Løypemaskinen er stasjonert i industriområdet i Ås sentrum, og preparering starter normalt herfra.

Drøbak: Drøbak og Frogn ILs maskin i området preparerer fra Saga i syd, lysløypa i Drøbak i vest og Bølerhytta i nord. Løypemaskinen er stasjonert ved lysløypa i Drøbak og kjøres av DFIL med støtte fra Frogn kommune og Skiforeningen. Preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Drøbak prepareres normalt hver dag så lenge det er nok snø.

Vestby: Vestby skiløypeutvalg kjører skiløypenettet i Vestby kommune - i alt 160 km løyper, medregnet fine forbindelser sørover, inn i Mossemarka og nordover, inn i Frogn kommune og Ås kommune.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Follomarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Drøbak - Frogn
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 08.03.2016 5.0
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 09.03.2016 7.2
193 Golfbanen i Frogn 12.03.2016 4.3
192 Lysløypa i Frogn 30.03.2017 4.4
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 07.03.2016 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 09.03.2016 5.9
588 Ottarsrud - Røys 07.03.2016 13.0
194 Store og lille Sagarunden 08.03.2016 11.0
Vestby - Hvitsten
842 Bjørnstad - Sekkebekk 23.01.2016 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 23.01.2016 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 23.01.2016 4.4
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
837 Flisløypa 07.03.2016 3.0
831 Galby - Toverød 24.01.2016 2.3
830 Jegstad - Toverød 01.02.2014 2.2
840 Knallstad - Sekkebekk 24.01.2016 1.2
833 Lysdal - Ramme Gaard 24.01.2016 1.4
838 Pepperstadjordet 07.03.2016 3.0
843 Risil skole - Bjørnstad 23.01.2016 1.5
836 Risil skole - Jegstad 24.01.2015 3.4
839 Risil skole - Knallstad 24.01.2016 3.3
841 Sekkebekk - Lysdal 24.01.2016 1.5
844 Strandrunden 01.02.2014 2.7
835 Toverød - Knallstad 24.01.2016 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 24.01.2016 2.2
834 Vadbru - Ramme Gaard 24.01.2016 1.5
Vestby - Hølen - Son
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 04.01.2015 1.5
855 Grevlingen skole - Labo 29.01.2014 3.8
874 Hølen - Kjenn 17.01.2016 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 17.01.2016 2.9
1124 Hølen - Såner 17.01.2016 1.4
1123 Hølenrunden 08.02.2013 1.3
853 Karderrunden 17.01.2016 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
856 Lysløypa i Son 23.01.2016 3.7
849 Rundløypa på Son golfbane 23.01.2016 6.0
858 Son - Kongeveien - Ødemørk 23.01.2016 3.7
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen 29.01.2014 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 25.01.2014 6.6
850 Stavnes - Erikstad 23.01.2016 3.3
Vestby - Garder
828 Garder golfbane 23.01.2016 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 23.01.2016 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 23.01.2016 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 23.01.2016 5.9
820 Kjenslirunden 23.01.2016 4.8
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 23.01.2016 2.2
823 Revlingrunden 23.01.2016 2.3
1109 Rundløype på Kromjordet 06.03.2016 2.0
1283 Sundbyrundene 24.01.2016 5.0
824 Tannum - Jeksrud 23.01.2016 2.8
817 Tannum - Trampen 23.01.2016 3.0
816 Tveter - Tannum 23.01.2016 1.5
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 24.01.2016 2.1
829 Vestby vanntårn - Jegstad 23.01.2016 4.4
822 Vestby vanntårn - Støttum [Vestbyrunden] 23.01.2016 1.8
815 Vestby vanntårn - Tveter 23.01.2016 2.7
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet 07.03.2016 1.1
587 Kroerløypa 21.02.2014 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 07.03.2016 4.0
196 Lysløypa i Kroer 08.03.2016 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 07.03.2016 5.0
590 Rustadjordet 08.03.2016 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa 08.03.2016 1.5
191 Søråsjordet 07.03.2016 1.8
197 Vestbyrunden 07.03.2016 10.3
591 Vollebekkjordet 07.03.2016 2.6
593 Ås - Kråkstad 08.03.2016 10.0
199 Ås -Trampen 08.03.2016 4.1
Nordre Frogn
Området øst for Midtveien/Agnorveien og sør for Burmaveien
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 13.01.2016 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 14.01.2016 5.2
Mossemarka nord
870 Ishavet rundt 22.12.2014 6.7
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 23.01.2016 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 23.01.2016 2.1
871 Svartdalsåsløypa 23.01.2016 3.2
860 Såner - Vandrås 17.01.2016 2.9
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 22.12.2014 2.8
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 23.01.2016 4.5
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 23.01.2016 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 31.12.2014 2.4
Mossemarka sør
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 07.03.2016 4.2
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 23.01.2016 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 07.03.2016 3.6

87 løyper vist, totalt 338.4 km.