Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Vestmarka

Vestmarka
Skiforeningens maskin i området preparerer fra Solli i syd, Asdøltjern/Vestergyllen i vest, Mikkelsbonn i nord, Furuholmen/Gupu/Semsvannet i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Solli og preparering starter herfra i en av de to retningene: Myggheim eller lysløypa i retning Sandungen. Lysløypa på Solli kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Bærum kommune preparerer fra Vestmarksetra/Furholmen i syd, Sandungen N i vest, Sollihøgda/Skoglund i nord og Skui/Tanum i øst. Bærum kommune preparerer også lysløypene på Vestmarksetra og Skui-Jordbru-Vestmarksetra. Bærum kommune har en løypemaskin stasjonert på Nedre Gupu.
Asker lavland
Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Vardåsen, jordene på Gullhella, lysløypa på Solvang, strekket Solvang-Bergsmarka-Solli, lysløypene i Vollen og på Holmen. Løypemaskinen er stasjonert på Eid og preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Vardåsen kjøres normalt daglig. Lysløypene på Holmen, i Vollen og på Solvang prepareres til kveldstrening tirsdag og torsdag når det er nok snø. Ved bra snøforhold prepareres det gjerne annenhver dag mot henholdsvis Sydskogen og Solli.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Vestmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Sollihøgda
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 24.02.2017 7.0
Skoglund - Skui
Skogund har generelt gode snøforhold når det er lite snø andre steder, og løypene herfra er ofte i svært god stand og blir kjørt av Bærum kommune. Mikkelsbonn er nærmeste serveringssted.
463 Damvann - Mikkelsbonn 14.12.2017 2.0
596 Grønland - Mikkelsbonn 11.03.2017 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 06.12.2017 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 06.12.2017 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 14.12.2017 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru 09.03.2017 2.1
47 Skileikanlegg på Skui 08.03.2017 1.0
33 Skoglund - Mikkelsbonn 20.03.2017 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 06.12.2017 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 06.12.2017 5.1
1246 Øyevann - Damvann 14.12.2017 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 13.02.2017 7.3
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 20.03.2017 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 29.11.2017 4.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 14.12.2017 1.7
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 13.03.2017 5.5
330 Rudsmyr - Damvann 09.03.2017 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 20.03.2017 2.3
304 Tanum - Kattås 07.03.2016 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 19.03.2017 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 01.12.2017 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 06.12.2017 4.0
Solli og omegn
Solli er et viktig utgangspunkt for turer nordover i Vestmarka. Herfra går det mange løyper i flere retninger, og det er kort vei til serveringssteder i flere retninger. Det er gjort store utbedringer av løypenettet 2007-2008, med bl.a. en ny lysløypetrase og utbedring av flere terrengløyper. På gode skisøndager kan det være utfordrende med parkeringen på Solli.
472 Bergsmarka - Solli 08.11.2016 1.7
209 Lysløypa på Solli 14.12.2017 7.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 30.11.2017 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 14.12.2017 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
410 Sandungen N - Øyevann 14.12.2017 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 14.12.2017 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 14.12.2017 1.7
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 13.03.2016 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 14.12.2017 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 14.12.2017 2.8
28 Solli - Myggheim 06.12.2017 2.1
411 Solli - Vestlia 14.12.2017 1.2
36 Store Sandungen (over vannet) 14.12.2017 2.5
Lierdalen
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 18.03.2016 3.6
10 Gjellebekk - Heggsjø 30.11.2017 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 15.03.2016 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 11.11.2016 3.6
319 Heia - Bergsmarka 08.11.2016 2.5
327 Heia - Kjenner - Heggsjø 07.11.2016 3.4
320 Kraft - Oppsalsetra 08.11.2016 2.8
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 14.01.2016 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 11.11.2016 3.2
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 21.03.2016 2.2
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 12.12.2017 3.9
1184 Svenskerud - Kraft 09.11.2016 1.7
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 07.12.2017 4.0
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
Området danner en sydlig grense for Vestmarka mot E18 og Kjekstadmarka. Når snøforholdene er bra finnes det her flere løyper i nærområdene, skileikanlegg mm. Løypene er koplet sammen med løypene videre nord i Vestmarka, f.eks. fra Semsvann og Bergsmarka mot Solli.
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 09.03.2017 3.3
648 Hvalstad - Billingstad 09.03.2017 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 09.03.2017 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 09.03.2017 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet 27.02.2017 1.6
316 Lysløypa på Holmen 21.01.2016 3.0
42 Lysløypa på Solvang 10.03.2016 4.3
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) 11.02.2017 2.4
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 25.02.2017 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 09.03.2017 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 23.01.2016 1.5
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) 09.03.2017 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 09.03.2017 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 25.02.2017 1.9
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 20.03.2017 0.2
280 Solvang - Bergsmarka 10.03.2016 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 11.11.2016 4.3
41 Tveiter - Furuholmen 29.11.2017 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 29.11.2017 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 06.12.2017 3.3
39 Tveitersetra - Sandungen N 29.11.2017 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 13.03.2017 3.2
413 Vakås - Jansløkka 09.03.2017 1.5

73 løyper vist, totalt 204.2 km.