Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Vestmarka

Vestmarka
Skiforeningens maskin i området preparerer fra Solli i syd, Asdøltjern/Vestergyllen i vest, Mikkelsbonn i nord, Furuholmen/Gupu/Semsvannet i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Solli og preparering starter herfra i en av de to retningene: Myggheim eller lysløypa i retning Sandungen. Lysløypa på Solli kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Bærum kommune preparerer fra Vestmarksetra/Furholmen i syd, Sandungen N i vest, Sollihøgda/Skoglund i nord og Skui/Tanum i øst. Bærum kommune preparerer også lysløypene på Vestmarksetra og Skui-Jordbru-Vestmarksetra. Bærum kommune har en løypemaskin stasjonert på Nedre Gupu.
Asker lavland
Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Vardåsen, jordene på Gullhella, lysløypa på Solvang, strekket Solvang-Bergsmarka-Solli, lysløypene i Vollen og på Holmen. Løypemaskinen er stasjonert på Eid og preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Vardåsen kjøres normalt daglig. Lysløypene på Holmen, i Vollen og på Solvang prepareres til kveldstrening tirsdag og torsdag når det er nok snø. Ved bra snøforhold prepareres det gjerne annenhver dag mot henholdsvis Sydskogen og Solli.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Vestmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 17.02.2018 7.0
Skoglund - Skui
Skogund har generelt gode snøforhold når det er lite snø andre steder, og løypene herfra er ofte i svært god stand og blir kjørt av Bærum kommune. Mikkelsbonn er nærmeste serveringssted.
463 Damvann - Mikkelsbonn 19.02.2018 2.0
596 Grønland - Mikkelsbonn 17.02.2018 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 17.02.2018 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 19.02.2018 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 19.02.2018 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru 19.02.2018 2.1
47 Skileikanlegg på Skui 19.02.2018 1.0
33 Skoglund - Mikkelsbonn 17.02.2018 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 17.02.2018 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 25.01.2018 5.1
1246 Øyevann - Damvann 19.02.2018 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 18.02.2018 7.3
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 19.02.2018 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 19.02.2018 4.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 19.02.2018 1.7
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 19.02.2018 5.5
330 Rudsmyr - Damvann 19.02.2018 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 19.02.2018 2.3
304 Tanum - Kattås 19.02.2018 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 19.02.2018 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 19.02.2018 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 19.02.2018 4.0
Solli og omegn
Solli er et viktig utgangspunkt for turer nordover i Vestmarka. Herfra går det mange løyper i flere retninger, og det er kort vei til serveringssteder i flere retninger. Det er gjort store utbedringer av løypenettet 2007-2008, med bl.a. en ny lysløypetrase og utbedring av flere terrengløyper. På gode skisøndager kan det være utfordrende med parkeringen på Solli.
472 Bergsmarka - Solli 16.02.2018 1.7
209 Lysløypa på Solli 19.02.2018 7.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 19.02.2018 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 19.02.2018 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
410 Sandungen N - Øyevann 19.02.2018 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 19.02.2018 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 19.02.2018 1.7
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 16.02.2018 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 19.02.2018 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 19.02.2018 2.8
28 Solli - Myggheim 19.02.2018 2.1
411 Solli - Vestlia 19.02.2018 1.2
36 Store Sandungen (over vannet) 17.02.2018 2.5
Lierdalen
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 16.02.2018 3.6
10 Gjellebekk - Heggsjø 19.02.2018 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 19.02.2018 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 19.02.2018 3.6
319 Heia - Bergsmarka 16.02.2018 2.5
327 Heia - Kjenner - Heggsjø 19.02.2018 3.4
320 Kraft - Oppsalsetra 16.02.2018 2.8
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 16.02.2018 2.2
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 19.02.2018 3.9
1184 Svenskerud - Kraft 16.02.2018 1.7
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 16.02.2018 4.0
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
Området danner en sydlig grense for Vestmarka mot E18 og Kjekstadmarka. Når snøforholdene er bra finnes det her flere løyper i nærområdene, skileikanlegg mm. Løypene er koplet sammen med løypene videre nord i Vestmarka, f.eks. fra Semsvann og Bergsmarka mot Solli.
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 19.02.2018 3.3
648 Hvalstad - Billingstad 19.02.2018 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 17.02.2018 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 17.02.2018 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet 19.02.2018 1.6
316 Lysløypa på Holmen 18.01.2018 3.0
42 Lysløypa på Solvang 19.02.2018 4.3
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) 19.02.2018 2.4
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 17.02.2018 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 17.02.2018 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 23.01.2016 1.5
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) 19.02.2018 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 18.02.2018 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 17.02.2018 1.9
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 14.02.2018 0.2
280 Solvang - Bergsmarka 19.02.2018 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 19.02.2018 4.3
41 Tveiter - Furuholmen 19.02.2018 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 19.02.2018 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 19.02.2018 3.3
39 Tveitersetra - Sandungen N 18.02.2018 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 19.02.2018 3.2
413 Vakås - Jansløkka 17.02.2018 1.5

73 løyper vist, totalt 204.2 km.