Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Vestmarka

Vestmarka
Skiforeningens maskin i området preparerer fra Solli i syd, Asdøltjern/Vestergyllen i vest, Mikkelsbonn i nord, Furuholmen/Gupu/Semsvannet i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Solli og preparering starter herfra i en av de to retningene: Myggheim eller lysløypa i retning Sandungen. Lysløypa på Solli kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Bærum kommune preparerer fra Vestmarksetra/Furholmen i syd, Sandungen N i vest, Sollihøgda/Skoglund i nord og Skui/Tanum i øst. Bærum kommune preparerer også lysløypene på Vestmarksetra og Skui-Jordbru-Vestmarksetra. Bærum kommune har en løypemaskin stasjonert på Nedre Gupu.
Asker lavland
Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Vardåsen, jordene på Gullhella, lysløypa på Solvang, strekket Solvang-Bergsmarka-Solli, lysløypene i Vollen og på Holmen. Løypemaskinen er stasjonert på Eid og preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Vardåsen kjøres normalt daglig. Lysløypene på Holmen, i Vollen og på Solvang prepareres til kveldstrening tirsdag og torsdag når det er nok snø. Ved bra snøforhold prepareres det gjerne annenhver dag mot henholdsvis Sydskogen og Solli.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Vestmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 08.02.2019 6.9
Skoglund - Skui
Skogund har generelt gode snøforhold når det er lite snø andre steder, og løypene herfra er ofte i svært god stand og blir kjørt av Bærum kommune. Mikkelsbonn er nærmeste serveringssted.
463 Damvann - Mikkelsbonn 14.02.2019 2.0
596 Grønland - Mikkelsbonn 15.02.2019 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 15.02.2019 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 14.02.2019 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 14.02.2019 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru 14.02.2019 2.1
1499 Mikkelsbonn – Svartvann Ø 12.02.2019 1.6
47 Skileikanlegg på Skui 08.02.2019 1.0
33 Skoglund - Svartvann N 13.04.2018 2.5
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn 15.02.2019 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø 15.02.2019 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet 24.01.2019 1.1
1246 Øyevann - Damvann 14.02.2019 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 14.02.2019 7.3
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
1471 Brennejordet 13.02.2019 4.7
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 14.02.2019 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 14.02.2019 4.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 15.02.2019 1.7
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 14.02.2019 5.5
330 Rudsmyr - Damvann 14.02.2019 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 14.02.2019 2.3
304 Tanum - Kattås 15.02.2019 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 14.02.2019 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 15.02.2019 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 15.02.2019 4.0
Solli og omegn
Solli er et viktig utgangspunkt for turer nordover i Vestmarka. Herfra går det mange løyper i flere retninger, og det er kort vei til serveringssteder i flere retninger. Det er gjort store utbedringer av løypenettet 2007-2008, med bl.a. en ny lysløypetrase og utbedring av flere terrengløyper. På gode skisøndager kan det være utfordrende med parkeringen på Solli.
472 Bergsmarka - Solli 15.02.2019 1.7
209 Lysløypa på Solli 14.02.2019 7.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 14.02.2019 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 14.02.2019 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
410 Sandungen N - Øyevann 14.02.2019 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 14.02.2019 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 14.02.2019 1.7
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 14.02.2019 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 14.02.2019 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 14.02.2019 2.8
28 Solli - Myggheim 14.02.2019 2.1
411 Solli - Vestlia 14.02.2019 1.2
36 Store Sandungen (over vannet) 08.02.2019 2.5
Lierdalen
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 14.02.2019 3.6
10 Gjellebekk - Heggsjø 14.02.2019 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 03.02.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 05.02.2019 3.6
319 Heia - Bergsmarka 14.02.2019 2.5
327 Kjenner - Heggsjø 14.02.2019 1.9
320 Kraft - Oppsalsetra 14.02.2019 2.8
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 14.02.2019 2.2
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 08.02.2019 3.9
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli 14.02.2019 8.0
1184 Svenskerud - Kraft 14.02.2019 1.7
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 14.02.2019 4.0
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
Området danner en sydlig grense for Vestmarka mot E18 og Kjekstadmarka. Når snøforholdene er bra finnes det her flere løyper i nærområdene, skileikanlegg mm. Løypene er koplet sammen med løypene videre nord i Vestmarka, f.eks. fra Semsvann og Bergsmarka mot Solli.
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 14.02.2019 3.3
648 Hvalstad - Billingstad 14.02.2019 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 14.02.2019 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 14.02.2019 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet 14.02.2019 1.6
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
42 Lysløypa på Solvang 15.02.2019 4.3
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) 12.02.2019 2.4
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 11.02.2019 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 08.02.2019 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 23.01.2016 1.5
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) 12.02.2019 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 14.02.2019 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 08.02.2019 1.9
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 14.02.2019 0.2
280 Solvang - Bergsmarka 15.02.2019 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 10.02.2019 4.3
41 Tveiter - Furuholmen 14.02.2019 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 14.02.2019 2.4
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 14.02.2019 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N 12.02.2019 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 14.02.2019 3.2
413 Vakås - Jansløkka 23.12.2018 1.5

77 løyper vist, totalt 208.8 km.