Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km Markaområde
Gullverket
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 27.03.2018 2.2 Eidsvoll - Nes
Fenstad - Skogbygda
1014 Den gule grinda - Kårstad 16.03.2018 2.3 Eidsvoll - Nes
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 16.03.2018 4.7 Eidsvoll - Nes
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 16.03.2018 2.7 Eidsvoll - Nes
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 27.03.2018 2.7 Eidsvoll - Nes
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 25.02.2018 5.1 Eidsvoll - Nes
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 07.04.2018 2.1 Eidsvoll - Nes
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 27.03.2018 5.0 Eidsvoll - Nes
1013 Kårstad - Langvassdalen 11.02.2018 3.2 Eidsvoll - Nes
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7 Eidsvoll - Nes
1003 Nes skianlegg - Vika 07.04.2018 3.0 Eidsvoll - Nes
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 27.03.2018 1.8 Eidsvoll - Nes
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 07.04.2018 3.7 Eidsvoll - Nes
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3 Eidsvoll - Nes

14 løyper vist, totalt 43.5 km.