Føremelding fra Skiforeningen 27.03.2012

Turkart med løyper og preppestatus på mobil - last ned Skiforeningens app iMarka


Skimuligheter for de ivrigste

24.03.2012 13:39: Vårlige forhold på utsiktspunktet

Vi hadde gått i gode løyper i deler av treningsrunden, men idet vi kom frem til utsiktspunket ved Borgersetra fikk vi virkelig føle vårværet. Eller kanskje sommervær ville vært en riktigere betegnelse på den varmen solen utstrålte her oppe. Det var flere enn oss som la inn en pause her i dag.

Foto: Erik Unneberg

Generelt om forholdene i Marka i dag
Oppdatert 27.03.2012 08:09

Det er lettskyet pent vær med temperaturer fra +2 til +5 grader kl.8. Med dagtemperaturer opp mot 20 grader smelter snøen fort nå, men fortsatt brukbare forhold i enkelte tidligere preparerte løyper på skogsbilveier i høyden og nord i Marka. Det er stedvis lite sne og store bare flekker. Vær obs på is-svuller og vanndammer. Vann, myrer og bekker er i ferd med å gå opp. I de lavestliggende områder er det for det meste bart og ikke skimuligheter. Se nærmere om forholdene under de enkelte markaområder.

Vannene Unngå vannene i tiden fremover! Isen blir svakere dag for dag og er nå utrygg.

Se de enkelte områdene for detaljer om kjørte løyper.

Sykkelmuligheter! Den rekordtidlige våren har gitt sykkelmuligheter på enkelte av veiene som har vært brøytet i vinter. Bra sykkelforhold fra Sørkedalen skole til Finnerud - Kikut. Sølete og stedvis isete fra Hammern - Skjærsjøen - Kikut. Det anbefales ikke å velge denne veien foreløpig. Fra Stryken er det vått og stedvis isete frem til Kalven i Nordenden av Store Sandungen. Herfra bra til Kikut og til Sørkedalen via Vesle Sandungen - Langlia.

Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
384 Harestua - Råsjøkrysset Rom Prepareres i dag Klassisk og fristil X 3.0
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Prepareres i dag Klassisk og fristil 7.0
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] Bær Preparert i går Klassisk X 1.5
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 3.5
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 6.0
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Kro Delvis preparert Klassisk 6.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Kro Delvis preparert Scooter 6.9
454 Ringkollen - Langtjern Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 3.0
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern Kro Delvis preparert Scooter 8.5
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Kro Delvis preparert Scooter 2.2
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Delvis preparert Klassisk 6.8
106 Stryken - Stålmyra Nor Delvis preparert Scooter 4.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Nor Delvis preparert Scooter 5.6
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra Ves Delvis preparert Klassisk 4.8
526 Bjørnsveen - Furumoen Gjø Delvis preparert Klassisk 2.9
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Sillongen Gjø Delvis preparert Scooter X 9.8
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Gjø Delvis preparert Scooter 6.0
637 Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Delvis preparert Klassisk 2.7
193 Golfbanen i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
192 Lysløypa i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.4
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Kro Preparert tidligere Klassisk 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
357 By - Greinehytta Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 8.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Scooter 4.0
88 Finneflakseter - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk 4.5
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Kro Preparert tidligere Scooter 3.9
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Kro Preparert tidligere Scooter 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen Kro Preparert tidligere Scooter 2.0
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Kro Preparert tidligere Scooter 2.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] Kro Preparert tidligere Scooter 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Kro Preparert tidligere Klassisk 1.5
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) Kro Preparert tidligere Scooter 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.2
99 Jonsetangen - Vambu Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Kro Preparert tidligere Scooter 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Kro Preparert tidligere Klassisk 3.7
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter Kro Preparert tidligere Scooter 10.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 1.0
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooter 8.3
89 Lysløypa på Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.7
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.5
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan Kro Preparert tidligere Klassisk 6.8
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.2
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Kro Preparert tidligere Scooter 7.4
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 12.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.5
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk 7.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Kro Preparert tidligere Scooter 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene Kro Preparert tidligere Klassisk 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Kro Preparert tidligere Scooter 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Kro Preparert tidligere Klassisk 4.9
458 Skileik på Ringkollen Kro Preparert tidligere Klassisk 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 2.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Kro Preparert tidligere Scooter 8.0
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.7
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Kro Preparert tidligere Scooter 1.4
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk 6.2
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] Kro Preparert tidligere Scooter 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Kro Preparert tidligere Scooter 5.2
71 Storebekkhytta - Dammyra Kro Preparert tidligere Klassisk 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Kro Preparert tidligere Klassisk 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.4
392 Svarten N - Spålen Ø Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Kro Preparert tidligere Scooter 4.2
87 Sørsetra - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Kro Preparert tidligere Scooter 1.7
988 Tobonn - By Kro Preparert tidligere Klassisk 1.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Kro Preparert tidligere Scooter 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Kro Preparert tidligere Scooter 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Kro Preparert tidligere Scooter 5.7
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
675 Dausjøen - Mobekken Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
678 Hammeren - Sander Lil Preparert tidligere Klassisk 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen Lil Preparert tidligere Klassisk 2.4
777 Kjelsås - Sander Lil Preparert tidligere Klassisk 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås Lil Preparert tidligere Klassisk 1.0
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Lil Preparert tidligere Klassisk 0.6
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.4
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Lil Preparert tidligere Klassisk X 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Lil Preparert tidligere Fristil X 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Lil Preparert tidligere Klassisk X 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk X 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk X 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk X 3.9
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Lil Preparert tidligere Klassisk X 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk X 2.6
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk X 4.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk X 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Lil Preparert tidligere Klassisk X 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Lil Preparert tidligere Klassisk X 2.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Lil Preparert tidligere Klassisk 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken Lil Preparert tidligere Klassisk 1.0
662 Monsetangen - Myrvang Lil Preparert tidligere Klassisk 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober Lil Preparert tidligere Klassisk 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen Lil Preparert tidligere Klassisk 2.5
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.5
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Lil Preparert tidligere Klassisk 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Lil Preparert tidligere Klassisk 3.1
676 Sander - Dausjøen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.5
677 Sander - Monsetangen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen Lil Preparert tidligere Klassisk 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober Lil Preparert tidligere Klassisk 2.6
139 Solemskogen - Revlia Lil Preparert tidligere Klassisk 2.3
144 Sørskogen - Sinober (vest) Lil Preparert tidligere Klassisk 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Lil Preparert tidligere Klassisk 1.7
143 Vennervann - Kringler - Sinober Lil Preparert tidligere Klassisk 2.5
142 Vennervann - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.6
667 Årvoll - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk 4.0
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
104 Bislingen - Grønntjern Nor Preparert tidligere Klassisk 1.7
103 Bislingen rundløype Nor Preparert tidligere Klassisk 3.0
100 Finnstad - Sandvikshytta Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Nor Preparert tidligere Scooter 2.6
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Nor Preparert tidligere Scooter 9.5
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen Nor Preparert tidligere Scooter 4.4
221 Gjerdingen rundt Nor Preparert tidligere Klassisk 10.9
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Nor Preparert tidligere Klassisk 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
498 Jevnaker øst - Kinge Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.6
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Nor Preparert tidligere Klassisk 11.7
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
992 Roa - Kalvsjø Nor Preparert tidligere Klassisk 3.4
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Nor Preparert tidligere Scooter 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk 7.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Nor Preparert tidligere Scooter 2.4
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen Nor Preparert tidligere Scooter 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 6.6
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
639 Trehørningen - Helgeren dam Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta Nor Preparert tidligere Scooter 7.5
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
359 Vesle Sandungen - Knappa Nor Preparert tidligere Klassisk 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
236 Ølja rundt Nor Preparert tidligere Klassisk 7.0
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Scooter 7.5
652 Bekkestua - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Klassisk 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.1
729 Breidmåsan - Busterudvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 3.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Rom Preparert tidligere Klassisk 1.5
9 Brovoll - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooter 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk 8.7
727 Busterudvangen - Fossumvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 1.8
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Rom Preparert tidligere Klassisk 1.1
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 3.3
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk 4.0
649 Gruvelia - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk 2.1
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann Rom Preparert tidligere Scooter 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
720 Harasletta - Breidmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Scooter 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Rom Preparert tidligere Klassisk 1.2
934 Harestua - Pipera - Buvann Rom Preparert tidligere Scooter 9.0
735 Holtersaga - Ramstad Rom Preparert tidligere Klassisk 3.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Klassisk 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk 3.5
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk 4.0
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Klassisk 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Scooter 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Scooter 2.2
933 Lauvtangen - Buvann Rom Preparert tidligere Scooter 1.5
653 Lysløypa i Tæruddalen Rom Preparert tidligere Klassisk X 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina Rom Preparert tidligere Fristil X 1.7
721 Lysløypa på Harasletta Rom Preparert tidligere Klassisk X 5.0
350 Lysløypa på Harestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Rom Preparert tidligere Klassisk 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk 3.2
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 2.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooter 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V Rom Preparert tidligere Klassisk 3.6
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
150 Sjonken - Gruvelia Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Rom Preparert tidligere Scooter 9.4
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Scooter 3.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Rom Preparert tidligere Klassisk 1.9
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Preparert tidligere Scooter 4.8
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk 2.4
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk 2.4
395 Åsgreina - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk 4.1
463 Damvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Ves Preparert tidligere Klassisk 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk 2.2
319 Heia - Bergsmarka Ves Preparert tidligere Klassisk 2.5
320 Kraft - Oppsalsetra Ves Preparert tidligere Klassisk 2.8
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.7
316 Lysløypa på Holmen Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
209 Lysløypa på Solli Ves Preparert tidligere Klassisk X 7.5
42 Lysløypa på Solvang Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V Ves Preparert tidligere Klassisk 1.5
330 Rudsmyr - Damvann Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
410 Sandungen N - Øyevann Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
35 Skileikanlegg på Jardarkollen Ves Preparert tidligere Klassisk 0.2
47 Skileikanlegg på Skui Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.0
33 Skoglund - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] Ves Preparert tidligere Klassisk 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Ves Preparert tidligere Fristil 2.8
28 Solli - Myggheim Ves Preparert tidligere Klassisk 2.1
411 Solli - Vestlia Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk 7.0
280 Solvang - Bergsmarka Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
304 Tanum - Kattås Ves Preparert tidligere Klassisk 2.3
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft Ves Preparert tidligere Klassisk 4.0
41 Tveiter - Furuholmen Ves Preparert tidligere Klassisk 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S Ves Preparert tidligere Klassisk 3.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Preparert tidligere Scooter 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk 7.3
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern Had Preparert tidligere Scooter 12.0
483 Blokhus - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk 2.9
502 Brandbu - Blokhus Had Preparert tidligere Scooter 8.5
551 Fellessætra - Korssætersvingen Had Preparert tidligere Klassisk 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk 2.0
482 Hengedykrysset - Blokhus Had Preparert tidligere Klassisk 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk 3.4
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk 2.4
509 Lushaughytta - Bustevollen Had Preparert tidligere Klassisk 1.8
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk 4.7
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk 3.8
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte Had Preparert tidligere Klassisk X 2.0
500 Lysløypa ved Lygna Had Preparert tidligere Klassisk X 3.2
488 Løyper på Lygna Skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Had Preparert tidligere Klassisk 4.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk 14.0
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet Had Preparert tidligere Klassisk 4.6
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Had Preparert tidligere Klassisk 7.3
481 Ullvildsdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 10.0
537 Bjønnhaugen - Hornås Gjø Preparert tidligere Klassisk 10.8
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
621 Brattbergsetra - Båbergsetra - Øverbygda Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.4
545 Bukkhalsen - Gildrehaugen - Vesterås Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
626 Dempesætra - Kalverudsetra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.0
569 Edelgranvegen - Sveum (maskinpreparert) Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.0
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] Gjø Preparert tidligere Scooter 10.1
517 Eidstugua - Stormyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.0
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] Gjø Preparert tidligere Scooter 8.0
553 Einavoll - Korssætersvingen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.8
558 Fjortentjernsmyrene - Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
557 Fjortentjernsmyrene - Mæhlumsætra - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.4
573 Flyplassen - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.2
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.2
604 Grindlirunden Gjø Preparert tidligere Klassisk 17.2
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.1
530 Haug - Blivgodt Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
612 Hemsangen - Slømyrholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.2
538 Hornås - Stangstua Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.1
570 Hunndalen - Eiktunet Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.2
154 Hunndalen - Osbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.0
534 Håkenstad - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.6
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.0
619 Kårstadsetra - Dempesætra - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.9
615 Lindheim - Flåmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.1
616 Lindheim - Tranalia Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.8
628 Linnerud - Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.4
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen Gjø Preparert tidligere Klassisk X 5.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Osbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk X 4.5
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
525 Lysløypa Skistua - Grande Gjø Preparert tidligere Klassisk X 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Gjø Preparert tidligere Klassisk X 3.0
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås Gjø Preparert tidligere Klassisk X 8.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
579 Lysløype Skjeskroken Gjø Preparert tidligere Klassisk X 2.3
610 Midtholen - Lundsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.3
516 Osbakken - Sveum Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.3
629 Puttmyra - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
555 Raufoss - Sveum Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.5
554 Raufoss skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk X 2.7
608 Redalsætermyra - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås Gjø Preparert tidligere Scooter 6.3
518 Rørmyra - Solvoll Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
577 Skihytta - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
539 Skistua - Lundstein Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
605 Skogheim - Onsrudvatn Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.6
544 Stangstua - Bukkhalsen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.0
632 Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.7
611 Svearoa - Hemsangen Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.7
556 Sveum - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.3
620 Torpavegen - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
549 Torvmyra - Veset Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole Gjø Preparert tidligere Klassisk 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
576 Vassendlandet - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 9.6
634 Veset - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.7
638 Veset - Sveum (scooterløype) Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.6
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.7
568 Vesterås - Torvmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.6
582 Vind skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.5
618 Ytteråsveien - Midtholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.9
542 Øverby skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
778 Benkemyra - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Scooter 2.3
766 Benkemyra - Tretjernsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 4.2
1014 Den gule grinda - Kårstad Eid Preparert tidligere Scooter 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Scooter 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Klassisk 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
776 Dønnumskia og Garmorunden Eid Preparert tidligere Klassisk 5.8
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Scooter 2.7
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 5.1
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Scooter 2.5
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen Eid Preparert tidligere Scooter 3.6
774 Hasler - Moen - Svangerudenga Eid Preparert tidligere Klassisk 4.2
1016 Heimdal - Greniskogen Eid Preparert tidligere Scooter 4.5
1015 Heimdal - Putten Eid Preparert tidligere Scooter 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 4.3
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa Eid Preparert tidligere Klassisk 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk 5.0
1013 Kårstad - Langvassdalen Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien Eid Preparert tidligere Klassisk 3.0
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 0.7
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Klassisk 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget Eid Preparert tidligere Klassisk 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Klassisk 2.2
1000 Lysløypa i Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
1003 Nes skianlegg - Vika Eid Preparert tidligere Klassisk 3.0
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 8.3
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet Eid Preparert tidligere Klassisk 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud Eid Preparert tidligere Scooter 2.0
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 2.7
1018 Snippen - Putten Eid Preparert tidligere Scooter 0.7
775 Svangerudenga - Linnerud - Løken Eid Preparert tidligere Klassisk 2.9
768 Tretjernsmyra - Neverberget Eid Preparert tidligere Klassisk 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget Eid Preparert tidligere Scooter 4.1
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Scooter 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk 3.7
1012 Vika - Langvassdalen Eid Preparert tidligere Scooter 4.3
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 4.0
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta Hur Preparert tidligere Klassisk 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Klassisk 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen Hur Preparert tidligere Klassisk 4.6
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk 1.9
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Klassisk 1.3
790 Dalen - Dalkollen Hur Preparert tidligere Klassisk 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen Hur Preparert tidligere Klassisk 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet Hur Preparert tidligere Klassisk 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.9
967 Haraldvangen - Hermods plass Hur Preparert tidligere Klassisk 4.1
966 Haraldvangen - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen Hur Preparert tidligere Klassisk 4.5
970 Hermods plass - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk 2.7
796 Holshytta - Jahrenhytta Hur Preparert tidligere Klassisk 1.1
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet Hur Preparert tidligere Klassisk 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk 1.3
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen Hur Preparert tidligere Klassisk 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet Hur Preparert tidligere Klassisk 2.7
969 Siridalsvegen - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 4.5
795 Skomakertjennet - Holshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Scooter 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet Hur Preparert tidligere Klassisk 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooter 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Klassisk 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen Hur Preparert tidligere Klassisk 1.0

Rett